Fot: ARCHIWUM MPP

W Gieczu można obejrzeć wystawę pt. „Żywot człowieka poczciwego”. Ekspozycja będzie czynna do końca 2018 r.

Średniowiecze trwało na naszych ziemiach niemal 1000 lat. W ciągu tak długiego okresu systematycznie następowały głębokie przeobrażenia w każdej sferze życia. W cieniu wielkich zmian, wojen i innych klęsk, obok grodów i wczesnych miast, płynęło pracowite życie mieszkańców tych ziem.

Niektóre przejawy tej codzienności pokazano na wystawie: podstawowe zajęcia ludności, narzędzia pracy i sposoby ich użytkowania, a także życie religijne i zabawy. Na ekspozycji znalazły się ponadto przedmioty pozyskane podczas badań wykopaliskowych prowadzonych na grodzisku w Gieczu i na stanowiskach z nim sąsiadujących, pozostawione przez ludzi, żyjących tutaj niemal 1000 lat temu.