Jaka będzie Wielkopolska na przyszłą dekadę? Weź udział w konsultacjach.

Nawiązując do trwającej dyskusji nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego, rozpoczętej cyklem spotkań diagnostycznych odbywających się w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego, ponownie zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w debacie, przez wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety.
Wyniki badania na temat rozwoju społeczno-gospodarczego województwa stanowić będą cenne źródło informacji, uzupełniające istniejące zasoby wiedzy, które zostaną wykorzystane w pracach nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego.