Fot: ARCHIWUM MPP

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaprasza do zwiedzania nowej wystawy stałej pt. „Z archiwum ziemi i toni wodnej. Świadectwa dziedzictwa pierwszych Piastów”. W małym skansenie można zobaczyć ponad 120 najcenniejszych, oryginalnych przedmiotów odkrytych na Ostrowie Lednickim i w jego najbliższej okolicy. Zabytki pokazują złożony system funkcjonowania lednickiego grodu w powiązaniu z okolicznymi osadami, mostami, cmentarzyskami, miejscami targowymi itd.