Fot: ARCHIWUM MUZEUM

Od 13 marca do 4 sierpnia w Muzeum Okręgowym w Lesznie będzie można obejrzeć wystawę „Zwierzęta duże i małe w malarstwie, grafice, rysunku”. Ekspozycja jest zbiorem około 60 obrazów przedstawiających głównie zwierzęta pasące się (bydło, konie, ptactwo domowe) lub sceny ze zwierzętami w malarstwie, rysunku, grafice oraz rzeźbie i innych formach plastycznych. Będą to prace m.in.: J. Kossaka, J. Mehoffera, K. Mycielskiego.