Piąta już edycja Światowych Dni Innowacji odbyła się w Poznaniu w dniach 23-28 maja 2011 r. i skupiła się tym razem wokół dyskusji o społecznych uwarunkowaniach stymulujących lub hamujących regionalny postęp. Nie zabrakło tez silnych akcentów związanych z designem.

 

Zdjęcia: A. Boiński