Reprezentanci radnych wojewódzkich z wszystkich polskich regionów spotkali się na pierwszym wspólnym posiedzeniu. 18 maja 2017 r. w Łodzi odbył się I Kongres Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Obrady tego „sejmiku sejmików” toczyły się pod hasłem „Samorządowe oblicza regionów”. Wśród kilkuset zgromadzonych samorządowców z całej Polski znaleźli się też przedstawiciele Wielkopolski, na czele z wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem i przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofią Szalczyk.

Zdjęcia: A. Boiński