Organizacja XII Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek na Ziemi Śremskiej stanowiła uznanie dla działających tam gospodarstw oraz była okazją do pokazania dorobku miasta i powiatu.

 

Zdjęcia: Ryszard Jałoszyński