Zgodnie ze statutem „Monitora Wielkopolskiego” (na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: z 28 lutego 2000 r. oraz z 29 września 2003 r.) celem miesięcznika jest prezentowanie spraw związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego na obszarze województwa wielkopolskiego, a w szczególności:
  • propagowanie idei samorządowej Wielkopolski,
  •  informowanie o pracach sejmiku i jego komisji,
  • przedstawianie działań samorządowych podejmowanych w regionie,
  •  upowszechnianie inicjatyw samorządów terytorialnych,
  • budowanie więzi społecznych, gospodarczych i kulturalnych w województwie,
  • przybliżanie doświadczeń samorządowych innych krajów,
  • upowszechnianie wiedzy samorządowej,
  • prezentowanie radnych,
  • informowanie o pracach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.