„Monitor Wielkopolski” jest wydawany na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 28 lutego 2000 r. Określiła ona cele pisma, jego adresatów, ogólne zasady organizacyjne i powołanie Społecznej Rady Programowej. Głównym jej zadaniem  jest kształtowanie charakteru pisma i jego linii programowej. W obecnej kadencji skład Rady tworzą:

  

  Grabowski Krzysztof Krzysztof Grabowski

  Sokolowska Tatiana  Tatiana Sokołowska (zastępczyni przewodniczącej)

 Szalczyk Zofia Zofia Szalczyk (przewodnicząca)

Szymczak Dariusz Dariusz Szymczak

  Witkowski Waldemar Waldemar Witkowski

  Wituski Maciej Maciej Wituski (sekretarz)