„Monitor Wielkopolski” jest wydawany na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 28 lutego 2000 r. Określiła ona cele pisma, jego adresatów, ogólne zasady organizacyjne i powołanie Społecznej Rady Programowej. Głównym jej zadaniem  jest kształtowanie charakteru pisma i jego linii programowej. Obecnie skład Rady tworzą:

 

Cukier Adam Adam Cukier

 

Zbigniew Czerwiński (sekretarz)

 

Marek Gola
 

Krzysztof Grabowski (zastępca przewodniczącej)

 

Zofia Itman

 

Tatiana Sokołowska (przewodnicząca)