Redaktor naczelny
    Artur Boiński
    artur.boinski@umww.pl
 
 
 
 
 
   Sekretarz redakcji
   Piotr Ratajczak
 
 
Adres redakcji
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
VIII piętro, pok. 842
tel. (+48 61) 62 67 036
fax: (+48 61) 62 67 031
monitor@umww.pl