Wielkopolski desant na Warszawę. Plac Piłsudskiego, 28 grudnia 2013 r.