On się nie zmieni

Ileż to razy, sprawując mandat radnego województwa, był bohaterem tekstów na tej stronie Zbigniew Ajchler!

Dobra zmiana zaplątana

Co jest dobre, a co lepsze?

Gorzelnia w muzeum

Radnych zainteresowała informacja o ciekawym przedsięwzięciu realizowanym w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Co robiła żona przed ślubem?

Jakie może być wykorzystanie nowoczesnej technologii, która umożliwi wizualizację w telefonie wyglądu danego miejsca sprzed lat?

Co z tą "Biedronką"?

Majowe posiedzenie sejmikowej Komisji Budżetowej. Trwa rozpatrywanie licznych poprawek związanych z tegoroczną kasą województwa...

Czlowiek czy kobieta

Kto by przypuszczał, że radnemu SLD, a jednocześnie szefowi Unii Pracy zdarza się być tak mało poprawnym politycznie…

Usłyszane 1

Tak zwany reportaż uczestniczący to jedna z ciekawszych form dziennikarskiej aktywności. Nie przypuszczaliśmy, że dzięki trosce odpowiednich decydentów przyjdzie nam uczestniczyć w życiowych dramatach rozgrywających się na placu budowy. O czym mowa, wiedzą ci, którzy mają – jak my – to szczęście, że zawodowo gnieżdżą się przy al. Niepodległości w budynku B, od strony ul. Kościuszki...

Usłyszane 2
Marcowe posiedzenie Komisji Budżetowej. Przewodniczący Zbigniew Czerwiński przywołuje do porządku rozmawiających Zbigniewa Ajchlera i Leszka Wojtasiaka.
Ten pierwszy, chcąc się usprawiedliwić, bez namysłu wypala: – Ale ja mam rozdwojenie jaźni!
– To zapraszam do mnie – popisuje się błyskawiczną ripostą Rafał Żelanowski, z zawodu – psychiatra.
Usłyszane 3

 

19. punkt majowej sesji sejmiku brzmiał – jak by to powiedzieć – frapująco: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminie Czempiń na zadania w zakresie kultury – wymiana drewnianych figur dudziarza i skrzypka w Starym Głębinie”. Prowadzący obrady przewodniczący sejmiku (a jednocześnie szef Komisji Kultury) Lech Dymarski zakomunikował radnym: – Komisja Kultury, dzięki uporowi pani Ewy Świątkiewicz z Kancelarii Sejmiku, wracając z Kalisza, nadłożyła – o jakieś dwie godziny! – drogi i naocznie, z okien mikrobusu, sprawdziła dudziarza i skrzypka. Wygląda nieźle dudziarz, no ale skoro eksperci mówią, że musi być wymiana… Kto jest za? – pyta przewodniczący i po paru sekundach, spojrzawszy w dokumenty, dodaje: – Aha, te prace miały już miejsce… To dlatego dudziarz tak dobrze wygląda, bo już jest po skonsumowaniu tej kwoty!

 

Usłyszane 4

 

Jeszcze z lipcowego posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.
Od wielu minut trwa emocjonalna wymiana zdań wokół odwołania dyrektora szpitala w Chodzieży.
Swoje płomienne wystąpienie radna Bogumiła Hromiak-Paprzycka (LiD) kończy stwierdzeniem: – Postąpiono tu w myśl zasady „pokażcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie”.
– Ale to z waszych klasyków! – puentuje lewicową radną, wyraźnie zniecierpliwiony przedłużającą się pyskówką, prowadzący posiedzenie Zbigniew Czerwiński (PiS).