Jeszcze z lipcowego posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.
Od wielu minut trwa emocjonalna wymiana zdań wokół odwołania dyrektora szpitala w Chodzieży.
Swoje płomienne wystąpienie radna Bogumiła Hromiak-Paprzycka (LiD) kończy stwierdzeniem: – Postąpiono tu w myśl zasady „pokażcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie”.
– Ale to z waszych klasyków! – puentuje lewicową radną, wyraźnie zniecierpliwiony przedłużającą się pyskówką, prowadzący posiedzenie Zbigniew Czerwiński (PiS).