Poznań, 13 marca 2008. Fajnie być Krystyną. Fajnie być kobietą. Fajnie być członkiem zarządu województwa.