Cennik reklam i ogłoszeń w „Monitorze Wielkopolskim”

 
Reklama, ogłoszenie, tekst promocyjny (pełen kolor):
 
-  1 strona wewnątrz numeru (12 modułów podstawowych)            10.000 zł
-  1 moduł podstawowy (79x76 mm)                                                    1100 zł
 
Powyższe kwoty są cenami netto, do których doliczamy 23 % podatku VAT.
 
Rabaty:
 
-  za wielokrotność modułu                                                        od 3 do 10 % 
-  za powtórzenie edycji                                                             od 3 do 15 %
-  dla jednostek samorządu terytorialnego                                        do 20 %
-  dla jednostek podległych UMWW                                                   do 50 %
 
 
W sprawie terminów edycji oraz warunków technicznych
przygotowania i zamieszczania reklam prosimy o kontakt z redakcją:
 
Redakcja „Monitora Wielkopolskiego"
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34, p. 842,
tel. (+48 61) 62 67 036