Ważne tematy

Młodzież z mandatami rozpoczęła już pracę na rzecz Wielkopolski

12 czerwca w Poznaniu odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji. Wyłoniono między innymi prezydium i sekretarza izby.

Nowy Szlak Pracy Organicznej

W czerwcu w Bazarze Poznańskim zainaugurowano nową inicjatywę kulturalną, zrzeszającą różne jednostki związane z pracą u podstaw – ideą, wokół której budowało się społeczeństwo obywatelskie na terenach zaboru pruskiego.

Bezpieczniej nad wodą

Sejmik 26 czerwca przyjął sześć uchwał wyrażających zgodę na przekazanie pomocy finansowej samorządom na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Stawiane dla piękna i ochłody

Fontanna to element tak zwanej małej architektury, który istnieje chyba tak długo, jak długo człowiek mieszka w miastach. Cieszyła oko, budziła emocje artystyczne.

Święto wraca po pandemii

Rolnictwo stanowi od lat jedną z najważniejszych gałęzi wielkopolskiej gospodarki. Nic dziwnego zatem, że samorząd województwa przykłada do tej dziedziny ogromną wagę.

25 lat, które zmieniły Wielkopolskę

W czerwcu 1998 r. Sejm uchwalił ustawę o samorządzie województwa. Pokazujemy w skrócie efekty ćwierćwiecza działalności naszego regionalnego „rządu i parlamentu”.

Król wychowany w Lesznie

Przedstawiamy historię monarchy o wielkopolskich korzeniach, który dwukrotnie zasiadał na polskim tronie i dwukrotnie musiał go opuścić.

Drogowa rewolucja

W czerwcu rozpocznie się pierwszy konkurs o unijne granty na budowę i modernizację tras wojewódzkich. Łącznie w ramach FEW 2021-2027 wydamy na drogi niemal 1,2 mld zł.

W kręgu średzkich sejmików

Demokracja szlachecka po wielkopolsku, czyli jak dawniej wyglądała „regionalna samorządność”.

Debata (nie tylko) o regionie

Podsumowując podczas sesji sejmiku 29 maja 2022 rok, radni udzielili zarządowi województwa absolutorium oraz wotum zaufania.

Radni wybrali radnych

Złożona z 16 radnych województwa Komisja Wyborcza 26 kwietnia, podczas posiedzenia online, przyjęła protokół zatwierdzający wybór 39 osób, które obejmą mandaty w I kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

W obronie krajobrazów

Przyjęty przez sejmik „Audyt krajobrazowy województwa wielkopolskiego” to nowe narzędzie ochrony i kształtowania krajobrazu. Dokument zawiera cenne wskazówki dla gmin opracowujących miejscowe plany zagospodarowania.

BIEŻĄCE WYDANIE

Wrzesień 2023