Ważne tematy

Dwa pokolenia pod jednym dachem

W budynku przy ul. Grobla 26 w Poznaniu powstało nowe miejsce dziennego pobytu dla osób starszych. Korzystają z niego zarówno emeryci, jak i odbywający tu praktykę słuchacze marszałkowskich szkół.

Rekordowy budżet na 2024 rok

Dochody w wysokości 2,8 mld zł i wydatki na poziomie 3,3 mld zł – tak dużych liczb wcześniej nie odnotowano w planie finansów województwa.

Powstańcza legenda

Na budynku dawnej „Arkadii” przy placu Wolności, od strony ulicy Ratajczaka widnieje tablica informująca o patronie: „Franciszek Ratajczak (1887-1918) urodził się w Śniatach k. Wielichowa.

Uczcili wielkich Wielkopolan

23 października sejmik postanowił, że w 2024 r. uhonorujemy zasługi arcybiskupa Antoniego Baraniaka i hrabiego Władysława Zamoyskiego.

„Regionalny parlament” ma 25 lat

9 listopada 1998 roku na swojej pierwszej sesji zebrał się Sejmik Województwa Wielkopolskiego, w którym zasiadało wówczas aż 60 radnych wybranych przez mieszkańców regionu.

Przymiarki do budżetu

27 listopada podczas sesji sejmiku radni przeanalizowali w pierwszym czytaniu założenia do budżetu województwa na 2024 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu.

PKM świętuje piąte urodziny

Jak wygląda w Wielkopolsce transport publiczny? Czy mieszkańcy faktycznie chętniej wybierają kolej zamiast auta? Dokąd i jak często jeżdżą pociągi z charakterystycznym logo „pekaemki”?

Generał z Sannik

Wśród wielu oficerów z Wielkopolski, którzy uczestniczyli w powstaniu listopadowym, szczególna rola przypadła Ignacemu Prądzyńskiemu.

Z sejmiku na Wiejską?

W Wielkopolsce 15 obecnych radnych województwa ubiega się o mandat poselski.

Pierwszy porozbiorowy wojewoda

Witold Celichowski – kim był i jaką rolę odegrał w tworzącej się po I wojnie światowej polskiej administracji w Poznaniu?

Ogrom zniszczeń w obiektywie

Obrazy mówią więcej niż tysiąc słów. Dlatego publikujemy kilkanaście fotografii z albumu o zrujnowanej wojną Ukrainie, i o szkodach wyrządzonych naszym sąsiadom przez rosyjskie pociski.

Spiskowanie po wielkopolsku

Czy – wbrew obiegowym opiniom – mieszkańcy naszego regionu byli przez lata skłonni do konspiracji?

BIEŻĄCE WYDANIE

Maj 2024