Redakcja

al. Niepodległości 34 tel. (+48 61) 62 67 036
61-714 Poznań fax: (+48 61) 62 67 031
VIII piętro, pok. 842 monitor@umww.pl

 

Wydawca

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
 
al. Niepodległości 34 tel. (+48 61) 62 67 030
61-714 Poznań fax: (+48 61) 62 67 031

 

Redakcja

REDAKTOR NACZELNY

Artur Boiński

artur.boinski@umww.pl

Wydawca

SEKRETARZ REDAKCJI

Piotr Ratajczak

piotr.ratajczak@umww.pl

Napisz do nas