Ważne tematy

W lesie, nad wodą, na rowerze

Pandemia sprawiła, że więcej Polaków spędza urlop w kraju. Dokąd wyjechać, choć na weekend, by wypocząć i uniknąć zgiełku? Do lasu, nad wodę czy może na wyprawę rowerową?

Atomowe marzenia

Po raz kolejny – za sprawą wypowiedzi przedstawicieli rządu o potrzebie budowy polskich siłowni jądrowych – powrócił temat umiejscowienia jednej z nich w Wielkopolsce.

Jak samorząd regionu walczy z niedoborem wody

Zarząd i sejmik województwa prowadzą wiele działań, by skuteczne zadbać o retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej? Czy można w ogóle zapobiec powodzi i suszy?

Przy Zwierzynieckiej i na Malcie

Kto z nas już jako dziecko nie był w zwierzyńcu albo w ogrodzie zoologicznym, nie próbował karmić czy głaskać ich mieszkańców? Kontakt z „braćmi mniejszymi” jest potrzebny nam wszystkim.

Przyrodę trzeba u nas pielęgnować i… promować

Parki krajobrazowe są jedną z kilku form ochrony przyrody w Polsce. Tworzy się je w miejscach, których walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe są wyjątkowe. W Wielkopolsce mamy ich 14, a wkrótce powstaną dwa kolejne.

Podsumowali pandemiczny rok

Sejmik, po wielogodzinnej debacie, udzielił  zarządowi województwa wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku.

Wypadki, powstanie, protest...

Słowo „powstanie” w odniesieniu do „Czarnego Czwartku” nie było używane w oficjalnych publikacjach. To forma dodania sobie chwały przez uczestników wydarzeń, zrzeszonych w związkach kombatanckich Poznańskiego Czerwca.

20 lat o samorządzie

Jak i dlaczego powstał „Monitor Wielkopolski”? W jaki sposób zmieniał się przez minione dwie dekady? Kto i o czym pisał w jego 238 wydaniach?

Miesiące w cieniu pandemii

Mija połowa obecnej kadencji sejmiku – z kilku względów wyjątkowej w historii samorządu województwa. Jak minione 2,5 roku przedstawia się pod względem statystycznym?

Dla sportowców i turystów

7,5 mln zł wsparcia z budżetu województwa trafi w 2021 roku do samorządów i organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej i sportowej (lekkoatletycznej oraz w ramach programu „Szatnia na medal”).

Polityk o groźnym nazwisku

Zanim sto lat temu został dyktatorem III powstania śląskiego, zasłużył się działalnością w Wielkopolsce. Mało kto, poza językoznawcami, wie dziś, że Korfanty to na Górnym Śląsku… jedna z nazw diabła. 

Wdzięczni strażakom

Jaka jest rola ochotniczych straży pożarnych? W jaki sposób samorząd regionu od lat im pomaga? Okazją do dyskusji o tym była rozpatrywana przez sejmik informacja o programie rozwoju OSP do 2030 r.

BIEŻĄCE WYDANIE

Sierpień 2022