„Monitor Wielkopolski” jest miesięcznikiem samorządu województwa. Ukazuje się w nakładzie około 190 tysięcy egzemplarzy. Rozprowadzany jest w każdy drugi piątek miesiąca wraz z dziennikami „Głos Wielkopolski” oraz „Gazeta Wyborcza”, a także z kilkunastoma tyugodnikami lokalnymi w Wielkopolsce. Ponadto kolportowany jest bezpośrednio do wszystkich samorządów lokalnych oraz instytucji samorządu województwa. Reklamy i ogłoszenia w „Monitorze Wielkopolskim” – to gwarancja bardzo skutecznego przekazu za konkurencyjną cenę.
 
 
Zlecenia reklam i ogłoszeń
przyjmujemy w siedzibie redakcji:

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
VIII piętro, pok. 842
tel. (+48 61) 62 67 036

fax: (+48 61) 62 67 031