Jerzy Kado

Jerzy Kado

Długie gadanie gdy na sali telewizja

 

 

>> Samorząd to dla mnie… wyzwanie, a jednocześnie możliwość realizacji pomysłów (nie tylko swoich).
>> Ze zdobycia przeze mnie mandatu radnego najbardziej cieszyli się… samorządowcy gminni z północnej Wielkopolski, szczególnie z powiatu chodzieskiego.
>> Od kiedy zostałem radnym… mam dużo mniej czasu, także dlatego, że laptop to prawdziwy złodziej czasu.
>> W niedzielny wieczór przed sesją sejmiku… sprawdzam, czy są nowe wiadomości w poczcie, czytam projekty proponowanych zmian w uchwałach.
>> Podczas sesji sejmiku najbardziej nuży mnie… długie gadanie, szczególnie wzmagające się wtedy, gdy na sali obrad jest akurat telewizja.
>> Śmieszą mnie radni, którzy… chcą być wciąż bardzo ważni.
>> Kiedy dostałem jako radny laptop… mogę dzięki niemu korzystać z wielu przydających się informacji.
>> Dodatkowy miliard euro dla Wielkopolski wydałbym na… drogi.
>> Wielkopolanie tym różnią się od innych, że… są oszczędni i są realistami.
>> Mieszkam w Margoninie i dlatego… zależy mi na rozwoju prowincji.
>> Moja pasja to… woda, hodowla i sport.
>> Moim hobby nigdy nie mogłoby być… trzymanie w domu psów i kotów.
>> Słucham… Radia Zet i RMF FM.
>> Czytam… powieści historyczne i przygodowe.
>> Oglądam… sport i publicystykę polityczną.
 
Imię i nazwisko: Jerzy Kado
Data i miejsce urodzenia: 7.04.1941 r., Margonin
Miejsce pracy, wykonywany zawód: emeryt
Wybrany do sejmiku z listy PSL, w okręgu nr 2
Liczba głosów: 4481
 

 

 

BIEŻĄCE WYDANIE

Luty 2024