Kazimierz Kościelny

Kazimierz Kościelny

Tu, a nie w Warszawie

>> Samorząd to dla mnie... możliwość podejmowania ważnych decyzji dla lokalnych społeczności, tu, a nie w Warszawie.

>> Ze zdobycia przeze mnie mandatu radnego najbardziej cieszyli się… jak sądzę, mieszkańcy i samorządowcy południowej Wielkopolski, którym od wielu lat staram się pomagać.
>> Od kiedy zostałem radnym… mam więcej pracy, ale też więcej satysfakcji.
>> W niedzielny wieczór przed sesją sejmiku… odpoczywam, bo wiem, że następny dzień będzie bardzo intensywny.
>> Podczas sesji sejmiku najbardziej nużą mnie… długie wystąpienia w oczywistych i prostych sprawach, bo jestem osobą konkretną.
>> Śmieszą mnie radni, którzy... Śmieszą mnie sytuacje, a nie osoby.
>> Kiedy dostałem jako radny laptop… ucieszyłem się, że nie będę musiał biegać na pocztę po odbiór materiałów na sesje sejmiku.
>> Dodatkowy miliard euro dla Wielkopolski wydałbym na… budowę drogi S 11.
>> Wielkopolanie tym różnią się od innych, że… są praktyczni.
>> Mieszkam w Kaliszu i dlatego… zależy mi na lepszej komunikacji z Poznaniem.
>> Moja pasja to… przyroda.
>> Moim hobby nigdy nie mogłyby być… zwierzęta, bo mieszkam w bloku.
>> Słucham… radia podczas jazdy samochodem.
>> Czytam… książki przed snem.
>> Oglądam… głównie programy informacyjno-publicystyczne oraz ważne wydarzenia sportowe.
 
Imię i nazwisko: Kazimierz Kościelny
Data i miejsce urodzenia: 28 stycznia 1948 r. w Słaborowicach
Miejsce pracy, wykonywany zawód: Uniwersytet im. A. Mickiewicza – pełnomocnik ds. rozbudowy wydziału w Kaliszu, dyrektor administracyjny
Wybrany do sejmiku z listy LiD, w okręgu nr 5
Liczba głosów: 13.910

 

BIEŻĄCE WYDANIE

Marzec 2023