Zofia Itman

Zofia Itman

Mówią, że nogi
to mój atut

>> Bliscy mówią na mnie… Zosiu, rzadziej Zośka.
>> W samorządzie najbardziej lubię… to, co jest jego istotą, czyli społeczeństwo obywatelskie, poczucie, jak wiele od nas samych zależy.
>> Bycie Wielkopolaninem oznacza… dumę, ale przede wszystkim czuję się Polką, koninianką i golinianką z urodzenia.
>> Polityka to dla mnie… coś tak oczywistego w moim życiu. To wyniesione z domu rodzinnego dbanie o dobro wspólne.
>> Gdybym musiał zmienić zawód… Jestem politykiem, samorządowcem i bizneswoman z wyboru i tak zostanie.
>> Gdy skończyłem 18 lat… Kiedy to było?
>> Na starość… Kiedy to będzie?
>> Żałuję, że… wielu rzeczy niezrobionych, wielu słów niewypowiedzianych.
>> Moim największym atutem jest… sama się zastanawiam, tyle mam zalet… Ale poważnie – doświadczenie i chęć niesienia pomocy. Niektórzy też mówią, że… nogi.
>> Moja największa słabość to… po pierwsze Maksiu, po drugie Maksiu, po trzecie Maksiu, po czwarte słodycze.
>> Nikomu dotąd nie mówiłem, że… I niech to pozostanie moją tajemnicą.
>> Wierzę, że… może to banał, ale miłość zwycięża wszystko.
>> Mam nadzieję na… szybkie wyjście z pandemii i silną gospodarczo, suwerenną Polskę.
>> Kocham… Wielkanoc, bo daje wiarę, odradzającą się wiosną przyrodę, kwiaty, śpiew ptaków. Jestem romantyczką.

 

>> Zofia Itman
>> ur. 1 stycznia 1954 r., Golina
>> własna działalność gospodarcza
>> wybrana z listy PiS, w okręgu nr 4
>> 20.923 głosy

BIEŻĄCE WYDANIE

Maj 2024