Mirosław Kruszyński

Mirosław Kruszyński

Marzę o ramie

>> Jestem radnym, bo… pani Katarzyna Bujakiewicz zrezygnowała z mandatu, a ja dzięki moim wyborcom byłem drugim do jego objęcia.

>> Gdy po raz pierwszy zasiadłem w sejmikowych ławach… To było to w poprzednim stuleciu (byłem również radnym pierwszej kadencji sejmiku województwa wielkopolskiego).

>> W samorządzie najchętniej zmieniłbym… ustawę o finansach publicznych (zadania samorządów nie mają pokrycia finansowego).

>> Kiedy wracam z sesji sejmiku… to jem obiad i zabieram się do dalszej pracy – mam wiele różnych aktywności.

>> Gdy słyszę „autorytet”, myślę… że jest ich współcześnie za mało.

>> Mój ulubiony bohater to… ten, który mówi prawdę nawet wtedy, gdy dla niego samego jest kłopotliwa.

>> Słowo, które najlepiej opisuje mój charakter, to… pracowitość.

>> Największym zaskoczeniem dla mnie było ostatnio… Mnie już nic nie zaskakuje.

>> Gdybym mógł cofnąć czas… ale nie mogę, wyciągam więc wnioski z minionych działań, które wykorzystuję w dalszej swojej pracy.

>> Moje największe marzenie to… (oczywiście jako marzenie samorządowe) realizacja III ramy komunikacyjnej miasta Poznania. Jej brak w sytuacji zrealizowania tzw. IV ramy (autostrada oraz zachodnie i wschodnie obejście Poznania) powoduje rozlewanie się miasta z wszystkimi jego konsekwencjami. III rama komunikacyjna lepiej skomunikowałaby Poznań i jednocześnie pozwoliłaby z udziałem transportu publicznego i odpowiedniej liczby parkingów (wielopoziomowych, np. podziemnych, w pobliżu I ramy komunikacyjnej) odciążyć, może bezboleśnie, śródmieście od ruchu samochodowego, oddając przestrzeń pieszym i rowerzystom. Jestem przekonany, że realizacja III ramy komunikacyjnej pozwoliłaby na skokowy, znaczący rozwój Poznania i powinno to być również w interesie samorządu wojewódzkiego.

>> Nigdy nie mógłbym… założyć białych skarpetek do czarnych butów.

>> Przepadam za…  sobotnim porankiem, kiedy mogę choć chwilę dłużej pospać.

>> Nie znoszę, gdy… marnowany jest czas.

>> Gdy jestem głodny… jem niewiele.

 

>> Mirosław Kruszyński

>> ur. 23 kwietnia 1960 r., Dziarnowo

>> adiunkt na Politechnice Poznańskiej

>> wybrany z listy KWW Teraz Wielkopolska Ryszarda Grobelnego, w okręgu nr 1

>> 3178 głosów

 

BIEŻĄCE WYDANIE

Marzec 2023