Tatiana Sokołowska

Tatiana Sokołowska

Z Wieniawą bez patosu

>> Jestem radną, bo… praca dla Wielkopolski i Poznania przynosi ogromną satysfakcję.

>> Gdy po raz pierwszy zasiadłam w sejmikowych ławach… poczułam odpowiedzialność za właściwe wypełnienie dziedzictwa Klejstenesa. Szczególnie teraz rozumiem jak ważna jest rola samorządu w walce o zachowanie demokracji.

>> W samorządzie najchętniej zmieniłabym… wprowadzane przez rząd zmiany.

>> Kiedy wracam z sesji sejmiku… przygotowuję się do następnej.

>> Gdy słyszę „autorytet”, myślę… Bolesław Wieniawa Długoszowski – za mądrą, pozbawioną patosu, miłość ojczyzny, Aleksander Wielki – za odważne poszukiwanie kresów własnych możliwości i znanego świata, Maria Curie Skłodowska i Margaret Thatcher – za udowodnienie, że podział na męskie i damskie kompetencje to fikcja, profesor Władysław Bartoszewski – za właściwe wskazanie tego, co warto, moi rodzice i synowie – od nich nauczyłam się i uczę najwięcej.

>> Mój ulubiony bohater to… człowiek ze swoimi wadami.

>> Słowo, które najlepiej opisuje mój charakter, to… odwaga.

>> Największym zaskoczeniem dla mnie była ostatnio… informacja, że Puszcza Białowieska została posadzona, by służyć człowiekowi, a drewno pozyskane z wycinki zostanie m.in. spalone jako odnawialne źródło energii. Okazało się również, że dwutlenek węgla emitowany w Polsce jest gazem życia dla żywych zespołów przyrodniczych, by stawały się coraz lepsze. Człowiek uczy się przez całe życie…

>> Gdybym mogła cofnąć czas… zamieszkałabym z księciem Józefem Poniatowskim w Pałacu Pod Blachą.

>> Moje największe marzenie to… żyć w państwie prawa.

>> Nigdy nie mogłabym… podać ręki zdrajcy.

>> Przepadam za… częstymi, twórczymi zmianami, bo…

>> …nie znoszę, gdy… życie jest nudne, przewidywalne i stabilne.

>> Gdy jestem głodna… to zazwyczaj okazuje się, że to głód wiedzy.

 

 

>> Tatiana Sokołowska

>> ur. 16 kwietnia 1966 r., Poznań

>> trener biznesu

>> wybrana z listy PO, w okręgu nr 1

>> 11.808 głosów

 

BIEŻĄCE WYDANIE

Kwiecień 2024