USŁYSZANE

Na kozetkę

Na kozetkę

Marcowe posiedzenie Komisji Budżetowej. Przewodniczący Zbigniew Czerwiński przywołuje do porządku rozmawiających Zbigniewa Ajchlera i Leszka Wojtasiaka.
Ten pierwszy, chcąc się usprawiedliwić, bez namysłu wypala: – Ale ja mam rozdwojenie jaźni!
– To zapraszam do mnie – popisuje się błyskawiczną ripostą Rafał Żelanowski, z zawodu – psychiatra.

BIEŻĄCE WYDANIE

Czerwiec 2024