USŁYSZANE

Za duży dyrektor

Za duży dyrektor

Podczas XXVI sesji sejmiku wielokrotnie można było odczuć, że to ostatnie spotkanie radnych przed wakacjami. Apogeum ta atmosfera osiągnęła pod koniec, gdy radny Ajchler złożył interpelację w sprawie panien (?) lekkich obyczajów dybiących na bezpieczeństwo kierowców pod Pniewami… Zaskakująco wielu radnych ożywiło się w tym momencie, by dodać swoją opinię we wzmiankowanej sprawie.

Nam jednak przypadł do gustu inny dialog, toczony między stojącym na mównicy dyrektorem Departamentu Kultury Jackiem Bartkowiakiem a prowadzącym obrady przewodniczącym Lechem Dymarskim:
– Słabo słychać. Proszę bliżej mikrofonu, panie dyrektorze.
– Trochę mały ten mikrofon…
– Nie, to pan jest duży! Mikrofon jest dobry.

 

BIEŻĄCE WYDANIE

Luty 2024