Ogrom zniszczeń w obiektywie

Rozminowanie bomby lotniczej na dachu IX piętra, Charków, 23 czerwca 2022 r.

Obrazy mówią więcej niż tysiąc słów. Dlatego publikujemy kilkanaście fotografii z albumu o zrujnowanej wojną Ukrainie, i o szkodach wyrządzonych naszym sąsiadom przez rosyjskie pociski.

Od początku wybuchu wojny w Ukrainie samorząd województwa i podległe mu instytucje udzielają w różnej formie wsparcia sąsiadom zza wschodniej granicy. Dlaczego warto i trzeba pomagać? Wystarczy spojrzeć na zdjęcia z albumu przekazanego przedstawicielom Wielkopolski przez władze obwodu charkowskiego.

Karetki i koleje

Sejmik zdecydował w styczniu, że na pomoc rzeczową przekażemy Ukraińcom 5 mln zł. Kupimy m.in. 6 ambulansów, które jako darowizna trafią do obwodu charkowskiego na przełomie 2023/2024 r.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu już w marcu 2022 r. przekazała sprawne (choć używane) karetki. A tuż po wybuchu wojny UMWW dołączył do organizacji zbiórek i transportów pomocy humanitarnej dla obwodów charkowskiego i czernihowskiego. Pierwszy TIR z darami pojechał w marcu, a drugi w maju 2022 r.

W przewóz migrantów z polsko-ukraińskiej granicy w głąb kraju włączyła się też samorządowa spółka Koleje Wielkopolskie. Uruchomiono specjalne humanitarne pociągi z Przemyśla do Poznania i podczas 8 takich kursów przewieziono 2800 osób. Do 31 maja 2022 r. Ukraińcy mogli też bezpłatnie podróżować wszystkimi pociągami. Wydano 117 tys. darmowych biletów, a łączne koszty Kolei Wielkopolskich i Polregio sięgnęły 2,35 mln zł.

Szpitale, ROPS i WUP

W placówkach zdrowotnych podległych samorządowi regionu udzielono 1651 szpitalnych świadczeń medycznych (hospitalizacji) Ukraińcom. Najwięcej pacjentów trafiło do Wielkopolskiego Centrum Pediatrii: 120-150 maluchów tygodniowo, ale były to głównie porady ambulatoryjne. Dla porównania, WCP przyjmuje tygodniowo około 1100-1400 pacjentów.

W pomoc naszym sąsiadom włączył się też Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, prowadzący w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu, Koninie i w Pile centra integracji cudzoziemców. W tych placówkach można było skorzystać m.in. ze wsparcia językowego tłumaczy, wsparcia dyżurujących psychologów oraz prawników, kursów adaptacyjnych i języka polskiego, a także półkolonii dla dzieci z Ukrainy mieszkających w Wielkopolsce.

Z danych wynika, że z projektu ROPS skorzystało około 4300 uchodźców, a jego koszt do końca 2022 r. wyniósł 4,6 mln zł.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy dyżurują wraz z pracownikami PUP w Poznaniu w głównym punkcie recepcyjnym dla uchodźców w stolicy Wielkopolski. Udzielają informacji o rynku pracy, o aktualnych ofertach czy działaniach oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia.

We wrześniu 2022 r. wystartował też warty 381 tys. program „Pomoc dla Ukrainy – doradztwo dla uchodźców i migrantów”, realizowany w ramach grantu z ministerstwa rodziny.

Ferie dla dzieci

Od września 2022 r. bezpłatną naukę w marszałkowskich szkołach podjęło 170 osób z obywatelstwem ukraińskim. W ośrodkach doskonalenia nauczycieli zrealizowano ponadto specjalistyczne kursy dla pedagogów, którzy uczyli w oddziałach przygotowawczych dla dzieci ukraińskich.

Ważną częścią naszej pomocy sąsiadom są zorganizowane akcje wypoczynku dla najmłodszych. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zorganizował dwa turnusy (po 40 dzieci w każdym) w sierpniu 2022 r. i dwa kolejne – w listopadzie 2022 r.

Wcześniej, w lipcu 2022 r., 80 uczniów z opiekunami z obwodu charkowskiego gościły też marszałkowskie wielkopolskie samorządowe centra kształcenia zawodowego i ustawicznego w Gnieźnie i Ostrowie Wielkopolskim.

Podobnie jest zresztą w 2023 r. (80 dzieci i 10 opiekunów, a także realizująca odrębny program grupa 20 ukraińskich nauczycieli), za co też płaci samorząd województwa.

Tę wyliczankę uzupełnia punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy przebywających w Wielkopolsce, znajdujący się w holu UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Z jego obsługą – posługującą się językami polskim, ukraińskim i rosyjskim – można skontaktować się w dni robocze w godzinach 8-16, także telefonicznie (061 626 66 55) lub e-mailowo (ukraina@umww.pl).

Autor: PIOTR RATAJCZAK

BIEŻĄCE WYDANIE

Luty 2024