rocznicowe obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego

rocznicowe obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Radni poparli inicjatywę dodatkowego uczczenia dnia wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Jednogłośnie, podczas zdalnej sesji, która odbyła się 21 czerwca, radni przyjęli stanowisko sejmiku w sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym. Poparli w ten sposób inicjatywę zmierzającą do dodatkowego uczczenia kolejnych rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego i popularyzacji wiedzy o nim w skali kraju.

– Będzie nam miło, jeśli parlament tak zdecyduje i wierzę, że tak będzie. To niezwykle ważne dla Wielkopolski – powiedział podczas sesji marszałek Marek Woźniak, z którego inicjatywy sejmik zajął się projektem uchwały.

Obchody od lat

W stanowisku radni podkreślili, że samorząd województwa od lat organizuje rocznicowe obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które radykalnie zmieniło kształt odrodzonej w 1918 r. Polski. 

„Ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym nadałoby Powstaniu Wielkopolskiemu należną mu rangę i znaczenie wśród największych zwycięstw w historii Polski, a także pozwalałoby na jego uczczenie w należny mu sposób – zauważają w przyjętym dokumencie radni. – Jednocześnie, mając na uwadze wieloletni wkład Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz samorządów powiatowych i gminnych w uczczenie pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i jego bohaterów, wyrażamy nadzieję na kontynuację realizowanych działań w dotychczasowej formie, żywiąc głębokie przekonanie, że zwycięski zryw niepodległościowy współtworzy w szczególny sposób regionalną tożsamość i jest nieprzerwanie obecny w świadomości społeczności Wielkopolan. Pragniemy kontynuować podejmowane przedsięwzięcia w podzięce Powstańcom Wielkopolskim za bezcenny dar stanowiący fundament naszego życia i codzienności – dar Wolności, jednocześnie wskazując na jego ogólnopolski wymiar i wartość”.

Ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym nadałoby Powstaniu Wielkopolskiemu należną mu rangę

Walczyli w imię dobra

Sejmik podkreślił również, że wartość „naszego” powstania wzmacnia fakt, że należało ono do nielicznych w polskiej historii zakończonych spektakularnym zwycięstwem, a także to, że jest przykładem uniwersalnych wartości, jak solidarność społeczna i współdziałanie w imię wspólnego dobra.

Pomysłodawcami ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym są: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacja Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowe w Poznaniu. ABO

BIEŻĄCE WYDANIE

Październik 2021