27 grudnia będzie świętem?

Koncert z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Radni poparli inicjatywę dodatkowego uczczenia dnia wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Jednogłośnie, podczas zdalnej sesji, która odbyła się 21 czerwca, radni przyjęli stanowisko sejmiku w sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym. Poparli w ten sposób inicjatywę zmierzającą do dodatkowego uczczenia kolejnych rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego i popularyzacji wiedzy o nim w skali kraju.

– Będzie nam miło, jeśli parlament tak zdecyduje i wierzę, że tak będzie. To niezwykle ważne dla Wielkopolski – powiedział podczas sesji marszałek Marek Woźniak, z którego inicjatywy sejmik zajął się projektem uchwały.

Obchody od lat

W stanowisku radni podkreślili, że samorząd województwa od lat organizuje rocznicowe obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które radykalnie zmieniło kształt odrodzonej w 1918 r. Polski. 

„Ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym nadałoby Powstaniu Wielkopolskiemu należną mu rangę i znaczenie wśród największych zwycięstw w historii Polski, a także pozwalałoby na jego uczczenie w należny mu sposób – zauważają w przyjętym dokumencie radni. – Jednocześnie, mając na uwadze wieloletni wkład Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz samorządów powiatowych i gminnych w uczczenie pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i jego bohaterów, wyrażamy nadzieję na kontynuację realizowanych działań w dotychczasowej formie, żywiąc głębokie przekonanie, że zwycięski zryw niepodległościowy współtworzy w szczególny sposób regionalną tożsamość i jest nieprzerwanie obecny w świadomości społeczności Wielkopolan. Pragniemy kontynuować podejmowane przedsięwzięcia w podzięce Powstańcom Wielkopolskim za bezcenny dar stanowiący fundament naszego życia i codzienności – dar Wolności, jednocześnie wskazując na jego ogólnopolski wymiar i wartość”.

Ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym nadałoby Powstaniu Wielkopolskiemu należną mu rangę

Walczyli w imię dobra

Sejmik podkreślił również, że wartość „naszego” powstania wzmacnia fakt, że należało ono do nielicznych w polskiej historii zakończonych spektakularnym zwycięstwem, a także to, że jest przykładem uniwersalnych wartości, jak solidarność społeczna i współdziałanie w imię wspólnego dobra.

Pomysłodawcami ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym są: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacja Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowe w Poznaniu. ABO

BIEŻĄCE WYDANIE

Kwiecień 2024