"Monitor" doceniony

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – jako wydawca „Monitora Wielkopolskiego” – zdobył wyróżnienie w konkursie „Medialna Perła Samorządu 2020”.

„Perły Samorządu” przyznawane są od kilku lat przez „Dziennik Gazetę Prawną”. W tym roku organizatorzy przedsięwzięcia po raz pierwszy wprowadzili także kategorię „Medialna Perła Samorządu”. Jak tłumaczyli, komunikacja z mieszkańcami stanowi w obecnych czasach bardzo ważną sferę aktywności samorządów i należy docenić najlepsze działania w tej sferze.

Wyniki konkursu ogłoszono podczas odbywającego się w dniach 12-13 października kongresu „Perły Samorządu”.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wyróżniono wśród urzędów marszałkowskich w kategorii „prasa samorządowa”. Jurorzy docenili między innymi sposób dystrybucji „Monitora Wielkopolskiego”, którego większość nakładu (dochodząca do 170.000 egzemplarzy) jest dołączana do „Głosu Wielkopolskiego”, „Gazety Wyborczej” oraz czternastu tygodników lokalnych ukazujących się w różnych częściach regionu. Podczas ceremonii ogłoszenia wyników „Medialnej Perły Samorządu 2020” podkreślono, że w ten sposób samorząd województwa wspiera również media lokalne.

Główną nagrodę w tej kategorii przyznano pismu „Mazowsze. Serce Polski”. Dodajmy też, że kilka wielkopolskich samorządów doceniono w innych kategoriach. Nagrodzono Oborniki (media elektroniczne – gminy miejsko-wiejskie) i Suchy Las (kampania komunikacyjna – gminy wiejskie), a wyróżniono Czerwonak (prasa samorządowa – gminy wiejskie).

Przypomnijmy, że magazyn samorządu województwa „Monitor Wielkopolski” powstał na mocy uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 28 lutego 2000 r., a jego pierwszy numer ukazał się w końcu marca 2001 r. Do tej pory ukazało się ponad 230 wydań miesięcznika. Oprócz wspomnianej dystrybucji poprzez wkładkowanie do różnych gazet, bezpłatne egzemplarze magazynu wyłożone są także na stojakach w budynkach Urzędu Marszałkowskiego i w wybranych jednostkach powiązanych z regionalnym samorządem (na przykład w teatrach, muzeach, szpitalach), a także na poznańskim lotnisku oraz dworcach autobusowym i kolejowym. Bieżące oraz archiwalne wydania miesięcznika dostępne są również na stronie www.monitorwielkopolski.pl.

 

 dyplom_medialna_wojwielk_.pdf

 

BIEŻĄCE WYDANIE

Maj 2023