Obóz w obiektywie

Obóz w obiektywie

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprezentowało album pt. „Szczypiorno. Tu rodziła się niepodległość”. Fotografie ze zbiorów MOZK przedstawiają życie legionistów w podkaliskim obozie, infrastrukturę (baraki, ambulatorium, plac apelowy, kantynę) i wydarzenia, np. nabożeństwa. Jak wspominał jeden z internowanych żołnierzy Wacław Kobyłecki, ich oczom ukazało się: „Miasto otoczone kilkoma rzędami drutów kolczastych. Miasto powolnego konania z głodu. Miasto niewoli”.

BIEŻĄCE WYDANIE

Czerwiec 2021