Spółki, fabryki, czytelnie...

Plakat - zaproszenie na konferencję

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk organizuje w dniu 23 listopada ogólnopolską konferencję naukową pt. „Spółki, fabryki, czytelnie... Areny pracy organicznej”, której celem jest przedstawienie wyników najnowszych badań nad miejscami związanymi z pracą organiczną. Konferencja ma stanowić kolejny etap promowania idei pracy organicznej oraz aktywności obywatelskiej, a także być istotnym elementem społecznego zaangażowania w tworzenie Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej.

Nadsyłanie zgłoszeń do 13 października na adres: dziedzictwo@ptpn.poznan.pl.

Więcej informacji na stronie internetowej www.ptpn.poznan.pl.

BIEŻĄCE WYDANIE

Maj 2024