Debata (nie tylko) o regionie

Po udzieleniu przez radnych absolutorium członkowie sejmikowego prezydium pogratulowali zarządowi, wręczając kwiaty marszałkowi i skarbnik województwa.

Podsumowując 2022 rok, radni udzielili zarządowi województwa absolutorium i wotum zaufania.

Trzy przegłosowane uchwały: o udzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok, udzielająca zarządowi absolutorium – to efekt wielogodzinnych debat radnych podczas sesji sejmiku, która odbyła się 29 maja. Dyskutowano nad wykonaniem budżetu, ale też – już po raz kolejny – nad obowiązkowym raportem o stanie województwa, wcześniej omówionym też szczegółowo na posiedzeniach sejmikowych komisji.

Miliony na plusie

– Miniony rok, mimo obaw, udało się zamknąć pozytywnie. Jesteśmy zadowoleni z inwestycji, które zakończyliśmy. Przede wszystkim był to szpital dziecięcy, który zaczął funkcjonować od kwietnia ubiegłego roku. Dokończyliśmy też bardzo ważne inwestycje drogowe, w tym obwodnicę Wronek wraz z mostem i most w Rogalinku. Udało nam się również wspierać naszych partnerów. Blisko 100 mln zł przeznaczyliśmy na konkursy i nasze samorządowe programy, takie jak „Kulisy kultury”, „Szatnia na medal” czy „Pięknieje wielkopolska wieś”  – mówił dziennikarzom jeszcze przed sesją marszałek Marek Woźniak.

Sytuacja wojewódzkich finansów – przybliżona przez skarbnik Elżbietę Kuzdro-Lubińską – jest bardzo dobra. Przy ponaddwumiliardowym budżecie udało się rok 2022 zamknąć nadwyżką przekraczającą 95 mln zł. Zadłużenie województwa jest rekordowo niskie. Tzw. nadwyżka operacyjna, która pozwala z optymizmem patrzeć  na możliwości inwestycyjne regionu w kolejnych latach (zwłaszcza z wykorzystaniem nowych środków unijnych), to 554 mln zł.

Ojcowie sukcesu

Skąd tak dobre rezultaty? Debata podczas sesji pokazała wyraźnie polityczne różnice w spojrzeniu na tę kwestię.

– Istotny wpływ na to miała polityka fiskalna rządu. Wielkopolska jest beneficjentem dobrej polityki gospodarczej Zjednoczonej Prawicy – przekonywał szef klubu PiS Zbigniew Czerwiński.

– To dla kraju i regionu dobry czas, najlepszy od odzyskania niepodległości – wtórował mu klubowy kolega Adam Bogrycewicz.

– Wielkopolska może się tak dobrze rozwijać, bo polityka finansowa prowadzona przez zarząd województwa i panią skarbnik od lat jest prawidłowa, wręcz fantastyczna – przedstawił inny punkt widzenia przewodniczący klubu PO Henryk Szopiński. – Oczywiście, każdą kwotę można byłoby wydać, rozdać, a niektórzy powiedzą nawet, że rozkraść… Ale to nie w Wielkopolsce! Tutaj jesteśmy nauczeni rzetelności i transparentności.

Za udzieleniem zarządowi województwa wotum zaufania (podsumowującym debatę o stanie regionu) było 24 radnych, 11 zagłosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu

– Dochody rosną, ale to nie rząd, tylko przedsiębiorcy płacą podatki. A to efekt wieloletniego procesu inwestycyjnego, na co wpływ miały też bardzo duże i dobrze wydane środki unijne. Nie przypisujmy tego wzrostu „wspaniałej pracy” rządu – apelował Zofia Szalczyk z PSL.

Kto z Putinem, kto z Le Pen?

W debacie oprócz spraw związanych bezpośrednio z województwem, pojawiły się też wątki nawiązujące do polityki krajowej, m.in. uchwalenia ustawy o komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce.

Adam Bogrycewicz z PiS dowodził dobrego stanu demokracji, wyliczając, że przez ostatnie lata wzrosła liczba organizacji pozarządowych.

– W waszych ustach mówienie o rozwoju demokracji jest nadużyciem. I to w czarnym dniu w najnowszej historii Polski – zareagował marszałek Marek Woźniak. – Mamy do czynienia z politycznymi Hunami, którzy demolują demokrację w kraju.

– To może pochylmy się nad stanem demokracji w województwie? Jej „najwyższe standardy” polegają na tym, że 1/3 składu sejmiku nie ma swojego reprezentanta w prezydium – ironizował szef klubu PiS Zbigniew Czerwiński.

W dalszej wymianie zdań wypominano sobie, kto spotykał się z Marine Le Pen, a kto z Władimirem Putinem oraz… kto propagandą jakiej stacji telewizyjnej jest przesiąknięty.

Pozytywnie w głosowaniu

Wracając do stanu województwa, a zwłaszcza jego finansów: pozytywne opinie o wykonaniu budżetu przedstawili przewodniczący Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej, w podobnym tonie wypowiedziały się wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa, biegły rewident i agencja ratingowa Fitch.

Jak przełożyło się to na wyniki najważniejszych głosowań?

Za udzieleniem zarządowi województwa wotum zaufania (podsumowującym debatę o stanie regionu) było 24 radnych, 11 zagłosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nikt nie był przeciw zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu; tę uchwałę poparły 22 osoby, a 8 wstrzymało się od głosu.

Również 22 radnych oddało swój głos za udzieleniem zarządowi województwa absolutorium, nikt się nie wstrzymał, a 9 osób zagłosowało przeciw. ABO

BIEŻĄCE WYDANIE

Czerwiec 2024