Wsparcie gmin i powiatów

Zalana wodą droga dojazdowa do pól

29 marca sejmik zdecydował o przekazaniu 22,6 mln zł dotacji z budżetu województwa dla samorządów lokalnych.

Regularnie na łamach „Monitora” informujemy o tym, że sejmik przekazuje wsparcie jednostkom samorządu terytorialnego z Wielkopolski. Wiosną radni województwa dzielą zazwyczaj kilkudziesięciomilionową pulę, przeznaczoną na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Podczas obrad sejmiku 29 marca największą kwotę, łącznie niemal 20 mln zł, skierowano na wsparcie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 180 gmin, które zgłosiły uzasadnione i udokumentowane wnioski, otrzyma w tym roku z kasy budżetu regionu od kilkudziesięciu do prawie 133 tys. zł. Przykłady? Budzyń – 88,5 tys. zł, Blizanów – 99 tys. zł, Bralin – 110 tys. zł, Ryczywół – 56 tys. zł.

Samorząd województwa kolejny raz dofinansuje też zakup sadzonek drzew miododajnych. Z tej oferty skorzysta w 2021 roku 71 wielkopolskich powiatów i gmin, do których trafi ponad 1,1 mln zł. Np. powiat chodzieski otrzyma. 8,1 tys. zł, powiat gostyński – 20 tys. zł, gmina Krobia – 16,2 tys. zł, a gmina Zaniemyśl – 19,8 tys. zł.

Kogo jeszcze wsparł sejmik?

Niemal 500 tys. zł dofinansowania z wojewódzkiego budżetu otrzymają starostwa powiatowe. Trzynaście powiatów (gnieźnieński, jarociński, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, poznański, słupecki, średzki, turecki, wągrowiecki) zakupi dzięki temu sprzęt informatyczny i pomiarowy oraz oprogramowanie do prowadzenia ewidencji gruntów, także rolnych. Kwoty dotacji z kasy regionu sięgają w tym przypadku od 12 do 50 tys. zł.

Gminy Sieroszowice, Lipka oraz Pyzdry pozyskały wsparcie (od 17 do 35 tys. zł) na renowację zbiorników wodnych małej retencji. Z kolei w gminach Bralin (350 tys. zł), Lisków (126 tys. zł) i Kraszewice (140 tys. zł) dofinansowanie z samorządu województwa umożliwi przebudowę mostów położonych na drogach dojazdowych do gruntów rolnych.

Na koniec radni województwa postanowili wesprzeć kwotą 500 tys. zł remont drogi w Zygmuntowie, gmina Skulsk. W oficjalnym uzasadnieniu uchwały sejmiku czytamy, że „to droga gruntowa, okresowo podtapiana, z licznymi dziurami i wybojami, które uniemożliwiają dojazd sprzętem rolniczym do pól”. Bardziej przekonująco wybrzmiały jednak słowa wójta, które z wniosku przytoczyła podczas obrad sejmikowej komisji rolnictwa Izabela Witkiewicz, dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem UMWW: „Ta droga pamięta jeszcze czasy furmanek na obręczach”. RAK

BIEŻĄCE WYDANIE

Marzec 2023