Dla sportowców i turystów

Stadion

7,5 mln zł wsparcia z budżetu województwa trafi w 2021 roku do samorządów i organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej i sportowej (lekkoatletycznej oraz w ramach programu „Szatnia na medal”).

Wydatki na inwestycje w infrastrukturę sportową i turystyczną, choć to zadania własne i samorządowcy starają się o nich pamiętać, nie należą najczęściej do lokalnych priorytetów. Powodem są zazwyczaj ograniczone finanse i określona gradacja przedsięwzięć, zgodna z oczekiwaniami społecznymi. Mieszkańcy wolą mieć pod oknami np. utwardzoną drogę, nową kanalizację czy wyremontowaną szkołę i uważają, że boisko, bieżnia czy wiata dla turystów mogą jeszcze poczekać.

Dlatego radnym, wójtom, burmistrzom i starostom łatwiej jest zaplanować w budżecie taki wydatek, gdy uda się zdobyć dofinansowanie inwestycji z zewnętrz, np. z Unii Europejskiej, budżetu państwa czy samorządu województwa.

Pomóc mogą w tym specjalne programy i konkursy ofert, które od lat organizuje samorząd regionu. Na wsparcie z budżetu województwa mogą liczyć zarówno wielkopolskie gminy i powiaty, jak i organizacje z tzw. trzeciego sektora, o czym regularnie piszemy na łamach „Monitora”.

Przykłady?

80 inwestycji w 2020 r.

Gdy pracownicy Departamentu Sportu i Turystyki UMWW podsumowali ubiegłoroczne wydatki na wsparcie dla samorządów przy budowie infrastruktury turystycznej i sportowej (lekkoatletycznejoraz w ramach programu „Szatnia na medal”), okazało się, że na realizację 80 takich przedsięwzięć w 2020 r. przeznaczono łącznie 6,45 mln zł z budżetu województwa (mapka na stronie 9).

Gmina Trzcianka otrzymała np. ponad 53 tys. zł na budowę miejsc obsługi rowerzystów na Transwielkopolskiej Trasie Rowerowej. Nowe wiaty dla turystów zbudowano w Złotoryjsku, Raduszynie i Łopuchowie (gmina Murowana Goślina) oraz w Pyzdrach (przy wiatraku holenderskim). Samorządy pozyskały też wsparcie na budowę pomostów turystycznych nad jeziorem (Miastko, gmina Wijewo) czy wykonanie tablic informacyjnych na szlakach rowerowych (powiat gnieźnieński).

– Zadaniem samorządu województwa jest wspieranie sportu i tworzenie coraz lepszych warunków do uprawiania szeroko pojętej turystyki i krajoznawstwa. Pomimo pandemicznego czasu zwiększamy nasze działania w tych obszarach – podkreślił 11 marca podczas zdalnego spotkania z dziennikarzami Jacek Bogusławski z zarządu województwa.

Okazją do organizacji konferencji prasowej było zatwierdzenie przez zarząd województwa list rankingowych beneficjentów, którzy otrzymają wsparcie w 2021 roku. W ramach konkursów ofert, naborów i programu „Szatnia na medal” w tym roku do samorządów i organizacji pozarządowych trafi łącznie niemal 7,5 mln zł. Choć dla porządku należy zaznaczyć, że ostateczne decyzje o przyznaniu dofinansowania będą sukcesywnie podejmowane podczas sesji sejmiku województwa.

Pierwsze z nich radni zaakceptowali 29 marca.

Kto gotowy, po umowę

– Samorządy, które mają już gotową dokumentację przedsięwzięć i wyłoniły po przetargu wykonawcę prac, mogą podpisać umowę o wsparcie z budżetu województwa. Warunkiem jest jednak zgoda sejmiku, dlatego dziś przedstawiamy państwu do zaopiniowania trzy projekty uchwał – wyjaśniał 15 marca radnym z Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Tomasz Wiktor, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki UMWW.

Gdy wydatki zaakceptowali radni z komisji turystyki i budżetowej, dwa tygodnie później przegłosował je sejmik. Które samorządy jako pierwsze w 2021 roku otrzymają dotację? 370 tys. zł trafi do Budzynia i Wrześni, gdzie zaplanowano inwestycje lekkoatletyczne. Gminy Dolsk, Stare Miasto, Przemęt i Szamotuły otrzymają łącznie 172 tys. zł na remonty szatni, natomiast 120 tys. zł z regionalnej kasy wesprze budowę infrastruktury turystycznej w powiecie gnieźnieńskim oraz w gminach Pyzdry, Książ Wielkopolski i Czerwonak.

Samorządy zaplanowały np. budowę slipu do wodowania łodzi, organizację zaplecza dla rowerzystów (wiaty, przystanki, samoobsługowe stacje naprawy rowerów), utworzenie szlaków turystycznych

– Dofinansowanie na tego typu przedsięwzięcia kierujemy dwutorowo: z jednej strony są to NGO-sy, dla których mamy pulę 1,4 mln zł, a z drugiej strony wspieramy samorządy, gdzie trafi łącznie 5,95 mln zł. To właśnie jednemu z samorządów udało się zdobyć w tym roku hattricka, bo gmina Śmigiel uczestniczyła we wszystkich trzech naborach („Szatnia na medal” oraz infrastruktura dla lekkoatletyki i turystyki) i jej projekty znalazły się na listach rankingowych – wyjaśniał dziennikarzom podczas konferencji prasowej Tomasz Wiktor.

Kto jeszcze zdobył grant w 2021 roku?

Na sport i turystykę

Podobnie jak w poprzednim roku samorząd województwa zarezerwował w swoim budżecie 450 tys. zł na poprawę istniejącego stanu infrastruktury okołoszlakowej, służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej. W latach 2016-2020 25 beneficjentów zrealizowało 46 takich zadań o łącznej wartości 2,8 mln zł (dotacje z budżetu województwa to 1,2 mln zł). W odpowiedzi na ogłoszony pod koniec listopada 2020 r. konkurs do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wpłynęło 18 projektów z powiatów i gmin, a 14 z nich znalazło się na liście rankingowej.

Samorządy zaplanowały np. budowę slipu do wodowania łodzi, organizację zaplecza dla rowerzystów (wiaty, przystanki, samoobsługowe stacje naprawy rowerów), utworzenie szlaków turystycznych i tras. Wśród beneficjentów są gminy: Czerwonak, Swarzędz, Żerków, Ostrowite, Książ Wlkp., Przemęt, Śmigiel, Gniezno, Skulsk, Pyzdry, Chrzypsko Wielkie oraz powiaty: rawicki, gnieźnieński, międzychodzki.

Ponadto 190 tys. zł dofinansowania na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa otrzyma 7 organizacji pozarządowych. Z tej puli 40 tys. zł wesprze akcję „Weekend na Szlaku Piastowskim”, a pozostałe 150 tys. zł – poprawę infrastruktury turystycznej. Przedstawiciele trzeciego sektora otrzymają też 110 tys. zł na popularyzację turystyki i krajoznawstwa w Wielkopolsce.

11 marca zarząd województwa rozstrzygnął również dwa inne konkursy ofert dla NGO: na remonty i rozwój klubowej bazy sportowej zarezerwowano 500 tys. zł, a na organizację imprez sportowych zaplanowano łącznie 600 tys. zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych wielkopolski samorząd wesprze imprezy sportowe rangi międzynarodowej, np. turniej piłki nożnej „Lech Cup U-12 2021”, Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym, XV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 czy też turniej „Kaliski Streetball” 2021. Oprócz tego dofinansowanie przyznano tradycyjnie organizatorom kilkudziesięciu mniejszych imprez (np. biegowych, żeglarskich, pływackich), w tym wydarzeń przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami (np. IX Mistrzostwa Polski osób z niepełnosprawnościami w judo, Ogólnopolskie Zawody w Tenisie Stołowym Dźwiękowym czy „WIŚNIK CUP” VII edycja).

– Zainteresowanie otwartymi konkursami ofert i możliwością wsparcia finansowego, pomimo panującej sytuacji epidemiologicznej i obostrzeń związanych z organizacją wszelkiego rodzaju imprez sportowych i turystycznych, było bardzo duże – zauważył Tomasz Wiktor. – W UMWW złożono 122 oferty na imprezy sportowe, a do konkursu dopuszczono 74 oferty, które przeszły ocenę formalną.

Oprócz tego 29 aplikacji dotyczy poprawy i rozwoju klubowej bazy sportowej w 2021 roku, natomiast 2 oferty – dziedziny turystyki i krajoznawstwa.

Szatnie na medal

Dużym zainteresowaniem samorządów cieszy się również sztandarowy program samorządu województwa „Szatnia na medal”. W latach 2018-2020 skorzystało z niego 123 beneficjentów, którzy zrealizowali łącznie 188 zadań o wartości około 30 mln zł. 12,7 mln zł z tej puli pochodzi z budżetu województwa. Podpisujący umowy w poprzednich edycjach samorządowcy, chwaląc program, wskazywali, że jest on szansą zwłaszcza dla mniejszych miejscowości z naszego regionu.

– Bez wsparcia z budżetu województwa trudno byłoby w gminach zrealizować tego typu przedsięwzięcia i to w tak dużej skali – potwierdza przewodnicząca sejmikowej komisji turystyki Krystyna Kubicka-Sztul.

– Poprzez poprawę warunków ogólnodostępnych budynków szatniowo-sanitarnych chcemy zbudować pozytywny wizerunek sportu kojarzonego ze zdrowiem i higieną – przypomina Jacek Bogusławski.

– To umowy, które nie opiewają na miliony, ale w naszej ocenie są nie mniej ważne dla mieszkańców i samorządów przez to, że związane są z aktywnością sportową. Oprócz dużych obiektów istotne są także te kameralne, służące lokalnej społeczności, które nie zawsze są w takim stanie, jakiego byśmy oczekiwali w XXI wieku – potwierdza tę ideę marszałek Marek Woźniak.

W tegorocznej, czwartej edycji programu złożono 56 wniosków. Budżet na 2021 rok w wysokości 3,8 mln zł pozwoli zrealizować 35 zadań remontowych oraz 15 nowych inwestycji (dwie gminy znajdują się na liście rezerwowej).

– Maksymalna kwota dotacji w tym programie to 100 tys. zł, a my przecież finansujemy nie więcej niż połowę wartości każdej inwestycji. Dlatego trzeba docenić starania samorządów, które w wielu przypadkach nie ograniczają się do 50 proc. wkładu własnego, ale przeznaczają na ten cel większe kwoty – podsumowuje Jacek Bogusławski.

Na koniec warto wspomnieć o programie lekkoatletycznym, w ramach którego samorząd ma możliwość dofinansowania budowy bieżni okólnych, bieżni prostych, skoczni oraz wszelkich urządzeń lekkoatletycznych. W ciągu pięciu lat jego funkcjonowania zrealizowano 32 zadania za łączną kwotę około 40 mln zł (z czego 5,5 mln dołożyło województwo). Do tej wyliczanki należy dodać zaplanowane na 2021 rok 10 inwestycji, do których samorząd regionu dołoży 1,7 mln zł.

Listy z beneficjentami programów dostępne są na stronie www.umww.pl/wsparcie-dla-sportu-i-turystyki. Część samorządów znalazła się w strefie rezerwowej, co wcale nie oznacza, że nie otrzymają wsparcia. W przypadku oszczędności lub korekt w budżecie ich projekty też zyskają grant.

 

BIEŻĄCE WYDANIE

Marzec 2023