„Polityka zagraniczna” samorządu

Infografika prezentująca zagraniczne regiony partnerskie Wielkopolski.

Kwestia Ukrainy, choć dominująca, nie była w 2022 roku jedynym tematem relacji międzynarodowych naszego województwa.

13 regionów partnerskich, z którymi Wielkopolska za zgodą Ministerstwa Spraw Zagranicznych podpisała porozumienia lub dwustronne deklaracje o współpracy, a także 4 regiony, z którymi prowadzimy mniej sformalizowane kontakty – to główne kierunki aktywności międzynarodowej województwa (prezentujemy je dziś na specjalnej infografice).

Informację o relacjach Wielkopolski z zagranicą w 2022 roku oraz plany tegorocznej „polityki zagranicznej” naszego regionu omówili 13 marca radni z sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, a 27 marca rozpatrzył je podczas sesji sejmik.

Z pomocą Ukrainie

Szczegóły zrealizowanych przedsięwzięć oraz projekty kolejnych działań samorządu województwa w tym zakresie zaprezentowała radnym Anna Markiewicz, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

Podczas obrad przypomniano, że sytuacja międzynarodowa na świecie zmieniła się radykalnie 24 lutego 2022 roku, kiedy Rosja dokonała zbrojnej agresji na Ukrainę. Wówczas priorytety nadano wsparciu potrzeb ukraińskich partnerów (pomoc humanitarna), reagowaniu na wyzwania dotyczące tzw. kryzysu migracyjnego (Polacy przyjęli pod swój dach tysiące mieszkańców zaatakowanych terenów), pomocy w zakresie poprawy bezpieczeństwa naszych wschodnich sąsiadów (m.in. zakup sprzętu medycznego, pojazdów sanitarnych).

„Co, z punktu widzenia samorządu województwa, było największym wyzwaniem w 2022 roku?” – zapytaliśmy marszałka Marka Woźniaka w styczniowym wywiadzie dla „Monitora”.

– Oczywiście, towarzyszyły nam, jak wszystkim, obawy o to, co się wydarzy na świecie. Ukraina, dzięki swojej postawie i pomocy tych, którzy ją wspierają, „kupiła” nam czas, byśmy wszyscy przestawili sposób myślenia i przygotowali się do ewentualnych przyszłych zagrożeń (…) – mówił Marek Woźniak. – Ważne było wsparcie udzielone przez nas ukraińskim przyjaciołom z obwodu charkowskiego w ich aktywności europejskiej, zarówno podczas wizyty studyjnej w Rzeszowie, jak i w trakcie pobytu w Brukseli, zwieńczonego wystąpieniem na forum Komitetu Regionów, a także w zakresie umożliwienia im kontaktów z naszymi partnerami z Niemiec i Francji.

– Kwestia Ukrainy, choć dominująca, nie była jedynym tematem relacji międzynarodowych województwa – zastrzega Anna Markiewicz.

Wodór i eurofundusze

Zarówno marszałek, jak i dyrektor BWM UMWW podkreślają, że wiele uwagi w aktywnościach międzynarodowych Wielkopolska poświęciła w ubiegłym roku na sfinalizowanie prac nad nowym programem regionalnym (Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027) oraz przygotowaniu kompleksowej strategii dotyczącej transformacji wschodniej Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju technologii wodorowych.

24 lutego 2022 r., kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, priorytety nadano wsparciu potrzeb ukraińskich partnerów, reagowaniu na tzw. kryzys migracyjny, poprawie bezpieczeństwa naszych wschodnich sąsiadów

– W 2022 r. Wielkopolska prowadziła, zakończone sukcesem, negocjacje dotyczące programów polityki spójności w nowym rozdaniu finansowym Unii Europejskiej. Kontynuowaliśmy rozmowy i działania związane ze sprawiedliwą transformacją wschodniej Wielkopolski, zakładającą m.in. wykorzystanie technologii wodorowych – zaznacza Anna Markiewicz.

– Paradoksalnie ten rok dla samorządu województwa był jednak całkiem dobry. W dużej mierze odtworzyliśmy przedpandemiczny stan naszych aktywności na forum regionalnym i zewnętrznym. Z takich spektakularnych wydarzeń wymieniłbym zorganizowane przez nas w Poznaniu Forum Technologii Wodorowych „H2POLAND”, na które swoje specjalne przesłanie przygotowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen – podkreślił na naszych łamach Marek Woźniak.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę w międzynarodowych kontaktach województwa?

Najpierw Europa

Nasza regionalna „polityka zagraniczna” od początku koncentruje się w obszarze europejskim, choć formalnymi partnerami Wielkopolski są też dwa regiony azjatyckie – z Kazachstanu i Korei Południowej, jeden z Brazylii oraz leżąca na pograniczu Europy i Azji gruzińska Imeretia.

Z przedstawionej radnym informacji wynika, że najintensywniej współpracujemy z regionami niemieckimi. Wiele wydarzeń, działań czy konferencji ma też charakter wielostronny. To np. kontakty w ramach inicjatywy „Partnerstwo Odry”, współprowadzenie Domu Regionów w sercu UE (w którym siedzibę ma m.in. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli), aktywność na forum Europejskiego Komitetu Regionów czy Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLARE).

Te działania uzupełniają regularne spotkania przedstawicieli samorządu województwa z korpusem dyplomatycznym i konsularnym, promocja regionu podczas branżowych targów (gospodarczych, turystycznych itp.), wyjazdowe zagraniczne posiedzenia komisji sejmiku, udział w międzynarodowych wydarzeniach i konferencjach poza Polską, rozmowy z delegacjami zagranicznymi w Wielkopolsce.

O tych wszystkich wydarzeniach regularnie piszemy na łamach „Monitora”.

 

 

 

Autor: PIOTR RATAJCZAK

BIEŻĄCE WYDANIE

Czerwiec 2024