Sejmik

Koalicja na kadencję pełną wyzwań

Nowo wybrany zarząd województwa, od lewej: wicemarszałkowie Krzysztof Grabowski i Wojciech Jankowiak, marszałek Marek Woźniak, członkowie zarządu Jacek Bogusławski i Katarzyna Kretkowska.

20 maja, za trzecim podejściem, sejmik wybrał swoje prezydium, marszałka oraz zarząd województwa.

Inauguracyjna sesja wielkopolskiego sejmiku VII kadencji odbyła się na raty. W pierwszej odsłonie 6 maja – jak już informowaliśmy – ślubowanie złożyło 39 radnych województwa, a przewodniczącą izby została Tatiana Sokołowska z PO.

Kolejnych stanowisk (wiceprzewodniczących sejmiku, a zwłaszcza członków nowego zarządu województwa) radni nie obsadzili. Marszałek Marek Woźniak zgłosił bowiem wniosek o przerwę w obradach do 10 maja. Dziennikarzom przekazał, że nie zakończyły się rozmowy pomiędzy ugrupowaniami tworzącymi „koalicję 15 października”, także na szczeblu krajowym, na temat obsady pięciu miejsc w zarządzie województwa.

Druga odsłona sesji, zwołana 10 maja, też nie przyniosła rozstrzygnięć. Wówczas wniosek o dziesięciodniową przerwę w obradach (motywowany koniecznością prowadzenia dalszych rozmów o podziale stanowisk we władzach województwa) zgłosił przewodniczący klubu PSL w sejmiku Jan Grzesiek. Nie ukrywano, że chodzi o ustalenie przez tworzące Trzecią Drogę PSL i Polskę 2050 tego, kto ma zająć przypadające tej koalicji dwa fotele wicemarszałków.

Debiuty w prezydium

Dopiero więc w trzecim podejściu, 20 maja, sejmikowi udało się wybrać prezydium izby, marszałka i zarząd województwa.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, na stanowiska wiceprzewodniczących sejmiku zgłoszono tylu kandydatów, ile było miejsc do obsadzenia, więc ich bezproblemowy wybór nie był zaskoczeniem. Henryk Drzewiecki z PO dostał 37 głosów „za” i 2 „przeciw”. Marka Sowę z PiS poparło 28 radnych, 7 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Wynik wskazanej przez PL 2050 Agnieszki Wiśniewskiej to 35 „za”, 2 „przeciw”, 1 wstrzymujący się.

Warto zauważyć, że w porównaniu z poprzednią kadencją zmieniło się całe sejmikowe prezydium, a dwoje z wiceprzewodniczących to absolutni sejmikowi debiutanci.

Zgodnie z procedurą kolejnym zadaniem stojącym przed radnymi na inauguracyjnej sesji było wyłonienie władzy wykonawczej regionalnego samorządu.

Marszałek po raz szósty

Przewodnicząca sejmiku Tatiana Sokołowska zgłosiła na stanowisko marszałka kandydaturę Marka Woźniaka z PO, szczegółowo opisując jego wykształcenie i karierę zawodową (od sekretarza i radnego gminy Suchy Las, przez funkcję radnego, członka zarządu i wicestarosty powiatu poznańskiego, po radnego województwa i marszałka, którym jest nieprzerwanie od października 2005 r.).

– To samorządowiec z krwi i kości – stwierdziła przewodnicząca, wskazując też funkcje, które marszałek pełnił poza Wielkopolską, np. w Europejskim Komitecie Regionów czy w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Zanim sejmik w tajnym głosowaniu powierzył Markowi Woźniakowi stery władzy wykonawczej regionalnego samorządu (uzyskał on 24 głosy „za”, 13 „przeciw”, 1 osoba wstrzymała się, a 1 głos był nieważny), odbyła się dłuższa debata, składająca się z wystąpienia kandydata, serii kilkunastu pytań radnych oraz odpowiedzi.

– Dziękuję za możliwość podjęcia tego wyzwania po raz kolejny. Kadencja, która jest przed nami, będzie pełna wyzwań: żyjemy bowiem w niełatwych czasach, niosących pewne obawy, jak będzie wyglądała Polska i Wielkopolska, w tym nasze bezpieczeństwo – mówił Marek Woźniak. – Tym bardziej potrzebna jest w samorządzie i wśród radnych wspólnota, która będzie koncentrowała się na skutecznym rozwiązywaniu problemów.

Lista przedsięwzięć

– Będziemy działali w ramach przyjętej strategii województwa do roku 2030, gdzie zapisane są zarówno walory, przewagi Wielkopolski, jak też i jej mankamenty, słabsze elementy naszego potencjału. Dość precyzyjna jest lista przedsięwzięć, które chcemy realizować, wynikająca zarówno z budżetu na 2024 r., jak i z wieloletniej prognozy finansowej. To nasza mapa drogowa, uwzględniająca też projekty współfinansowane z funduszy unijnych – zaznaczył w swoim wystąpieniu marszałek i zarazem kandydat na to stanowisko.

Potrzebna jest w samorządzie i wśród radnych wspólnota, która będzie koncentrowała się na skutecznym rozwiązywaniu problemów

Wskazał, że w tej kadencji istotne będą inwestycje w infrastrukturę drogową (np. obwodnice Rogoźna, Kościana, Szamotuł, Czempinia i Trzcianki), a także w transport kolejowy (zakup nowoczesnego taboru, inwestycje z programu Kolej+).

Równie ważna ma być sfera społeczna i przedsięwzięcia w szpitalach, np. dalszy rozwój Wielkopolskiego Centrum Onkologii, powstanie nowego bloku operacyjnego w Kaliszu, realizacja oddziału ginekologicznego i położniczego w Koninie, przebudowa szpitala w Lesznie, budowa nowego centrum medycyny ratunkowej w szpitalu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu. Nie zabraknie też inwestycji w sferze edukacji i polityki społecznej (nowe siedziby ODN, ROPS, Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu) oraz kultury (budowa nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego, rozbudowa Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy).

– Województwo jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, dlatego chciałbym, aby w tej kadencji nastąpiła intensyfikacja procesów inwestycyjnych. Musimy dobrze wykorzystać ten czas, zwłaszcza na przedsięwzięcia finansowane z funduszy UE, bo w tym przypadku zegary bardzo szybko mierzą czas – podsumował Marek Woźniak, dodając m.in., że ważna będzie sprawa uporządkowania składowisk odpadów niebezpiecznych oraz przywrócenie samorządom województw zabranych im przez poprzedni rząd kompetencji (w zakresie nadzoru nad WFOŚiGW i ośrodkami doradztwa rolniczego).

Radni dopytują i wybierają zarząd

Po tym wystąpieniu o głos poprosiło 10 radnych, głównie z PiS, dopytując m.in. o kontynuowanie inwestycji dofinansowanych z funduszu Polski Ład, o kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa, sprawy dotyczące kultury fizycznej i turystyki (np. budowę nowej hali lekkoatletycznej w Poznaniu), sytuację w szpitalach w Lesznie, Pile i Koninie, ryzyko dotyczące wzrostu bezrobocia w regionie.

Marek Woźniak starał się wyjaśnić wszystkie te wątpliwości, ale radnych PiS nie przekonał, uzyskując w głosowaniu (tajnym, ale matematyka i 24 głosy „za” to wyjaśniają) poparcie radnych PO, PSL, PL 2050 i Lewicy. Zresztą w kolejnej części posiedzenia to właśnie kluby PO, PSL i PL 2050 oficjalnie wyraziły udzielenie poparcia władzom województwa, do opozycji „zapisało się” PiS (Lewica ma jedynie 2 radnych, a więc nie może utworzyć sejmikowego klubu).

– To samorządowiec z krwi i kości – stwierdziła przewodnicząca sejmiku, rekomendując Marka Woźniaka na stanowisko marszałka

Po odebraniu gratulacji marszałek zarekomendował sejmikowi kandydatów do pracy w zarządzie województwa. Wojciech Jankowiak i Krzysztof Grabowski z PSL będą kontynuować pracę jako wicemarszałkowie – uzyskali w głosowaniu odpowiednio 25 i 26 głosów „za”. Członkiem zarządu województwa pozostanie Jacek Bogusławski z PO (24 głosy „za”), a zadebiutuje w tej roli Katarzyna Kretkowska z Lewicy (21 głosów „za”), wcześniej m.in. radna RM w Poznaniu i posłanka na Sejm.

Ostatnim akcentem tej części obrad były podziękowania marszałka dla Pauliny Stochniałek (PO) z zarządu województwa za prawie cztery lata pracy na rzecz rozwoju Wielkopolski. Ona jako jedyna z poprzedniego zarządowego składu nie zachowała swojego stanowiska. Marszałek nie ukrywał, że to konsekwencja międzypartyjnych ustaleń szerokiej koalicji, mówiąc: – Jesteśmy samorządowcami, ale też przedstawicielami swoich ugrupowań politycznych, które mają swoje prawa i trzeba to uwzględnić, choć czasami te decyzje o charakterze politycznym wiążą się z takimi przykrymi momentami.

Pokierują pracami

Na zakończenie inauguracyjnej sesji sejmik ustalił składy swoich 14 komisji stałych oraz wskazał ich przewodniczących i wiceprzewodniczących.

Radni PO stanęli na czele aż 7 komisji (strategii, gospodarki, rolnictwa, edukacji, kultury, kultury fizycznej, skarg). 4 przewodniczących obsadziło PiS (rewizyjna, rodziny, statutowa, planowania). Pracami 2 ważnych komisji (budżetowej i zdrowia) pokierują przedstawiciele PSL, a prowadzenie komisji środowiska przypadło Polsce 2050.

Dopełnieniem formalności tych wydłużonych pierwszych obrad nowego sejmiku było ustalenie (jednogłośne) wysokości wynagrodzenia marszałka oraz… kończące obrady debiutanckie trzykrotne stuknięcie laską przez przewodnicząca Tatianę Sokołowską.

ABO, RAK

BIEŻĄCE WYDANIE

Czerwiec 2024