Młodzież z mandatami rozpoczęła już pracę na rzecz Wielkopolski

Młodzi radni stanęli do pamiątkowego zdjęcia w sali sesyjnej UMWW w Poznaniu.

12 czerwca w Poznaniu odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji. Podczas obrad, w których uczestniczyło 38 spośród 39 radnych, wyłoniono m.in. prezydium i sekretarza izby.

Inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji odbyło się w sali sesyjnej UMWW w Poznaniu, z której na co dzień korzystają dorośli przedstawiciele samorządu województwa. Był zatem odpowiedni wystrój: flagi Polski, Unii Europejskiej, Ukrainy (z którą sympatyzujemy w sposób szczególny od rosyjskiej agresji w lutym 2022 r.), a także flagi województwa i powstańczego zrywu z lat 1918/1919.

Zachowano też ceremoniał: młodzieżowa „radna senior” za pomocą laski marszałkowskiej formalnie rozpoczęła posiedzenie; młodzi odebrali zaświadczenie o wyborze i złożyli uroczyste ślubowanie; analizowano kworum; przyjęto składający się z 22 punktów porządek obrad; powołano komisję skrutacyjną do wyboru prezydium sejmiku; stosowano i jawne (przez podniesienie ręki), i tajne (na kartach wyborczych) głosowania; kandydaci na poszczególne stanowiska mogli zaprezentować się koleżankom i kolegom, a całe obrady transmitowano na żywo w internecie.

Tę powagę i wyjątkową atmosferę dostrzegli też goście obrad.

Czekamy na wasz głos

– To uroczysty dzień, gratuluję wam uzyskania mandatu radnego. Możecie być dumni, bo to wasz osobisty sukces, pewnie nie pierwszy i nie ostatni – zwróciła się do młodych radnych przewodnicząca sejmiku Małgorzata Waszak-Klepka, dziękując jednocześnie marszałkowi, zarządowi województwa i dorosłym radnym za przygotowanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie młodzieżowych obrad.

– Dość długo czekaliśmy na moment, by młodzieżowy sejmik formalnie rozpoczął funkcjonowanie i stał się dla nas wsparciem. Tego głosu młodych ludzi nam brakowało, on jest ważny i będzie uwzględniony w naszych pracach i działaniach na rzecz Wielkopolski. Cieszę się, że reprezentujecie wszystkie subregiony, bo miejsce zamieszkania wpływa na nieco inny punkt widzenia w różnych kwestiach – podkreślił w swoim wystąpieniu marszałek Marek Woźniak. – Oczekujemy rzetelnych i szczerych opinii czy głosów, uwzględniających oczywiście te dziedziny, którymi zajmuje się regionalny samorząd.

– Liczę na waszą kreatywność i nieszablonowe pomysły, najlepiej takie, by dorosły sejmik miał kłopot z tym, jak je „ugryźć” – nieco żartobliwie zwrócił się do młodych radny województwa Andrzej Pichet, przewodniczący komisji wyborczej ds. młodzieżowego sejmiku, która wcześniej wyłoniła 39 przedstawicieli spośród niemal 150 aplikujących.

Wyborcze układanki

Emocji, jak na prawdziwe obrady przystało, nie brakowało. Na początku posiedzenie sprawnie poprowadziła młodzieżowa „radna senior” Karolina Walkowska. Po odebraniu zaświadczeń o wyborze na radnego i złożeniu ślubowania stwierdzono kworum i zgodnie z porządkiem obrad wyłoniono komisję skrutacyjną, aby przeprowadzić wybory do prezydium izby.

Chęć objęcia stanowiska przewodniczącego MSWW zgłosiło aż 6 kandydatów. Każdy z nich (Nikodem Homoncik, Adam Karlik, Oliwier Kłos, Piotr Maciejewski, Maksymilian Ryżek, Szymon Piotr Wiśniewski) zaprezentował się krótko izbie, omawiając też swoje pomysły na sprawowanie funkcji szefa izby czy też na rozwój Wielkopolski.

Liczę na waszą kreatywność i nieszablonowe pomysły, najlepiej takie, by dorosły sejmik miał kłopot z tym, jak je „ugryźć”

„Pracowałem w młodzieżowej radzie miasta, jestem członkiem samorządu uczniowskiego, asystuję w biurze senatora, mam doświadczenie w wolontariacie” – to zaledwie przykłady z kilkudziesięciu argumentów, którymi kontrkandydaci starali się zachęcić koleżanki i kolegów do poparcia w tajnym głosowaniu na stanowisko przewodniczącego MSWW.

Niestety, w pierwszej, drugiej i trzeciej turze żaden z nich nie przekonał wymaganej większości i w efekcie głosowanie należało powtórzyć. Ostatecznie, po kolejnych turach głosowań, wyłoniono prezydium MSWW w składzie: przewodniczący Szymon Piotr Wiśniewski, wiceprzewodniczące Karolina Walkowska i Amelia Szafraniak (tutaj również potrzebne były kolejne rundy głosowań, bo kandydatów było początkowo aż 7), a także sekretarz Klaudia Marika Maria Małek.

Ponadto wyłoniono skład Komisji Regulaminowej MSWW z przewodniczącym Aleksandrem Kowalczykiem na czele.

Mamy czystą kartę

– Dziękuję za zaufanie. Nie mam gotowego przemówienia, a w dłoni tylko pustą kartkę, którą my swoimi działaniami teraz wypełnimy, działając na rzecz Wielkopolski – mówił krótko po wyborze na szefa młodzieżowego sejmiku Szymon Piotr Wiśniewski.

Wśród zaproszonych na sesję gości byli m.in. parlamentarzyści i samorządowcy z różnych stron Wielkopolski (w tym radni województwa), przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania Tomasz Poprawski, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Oskar Frydrych czy też szefowie poprzednich edycji MSWW, które w latach 2017-2019 odbywały się okazjonalnie (raz do roku) z inicjatywy ówczesnej przewodniczącej wielkopolskiego sejmiku Zofii Szalczyk.

O czym jeszcze warto pamiętać, podsumowując inauguracyjne obrady?

Doświadczeni już w polityce samorządowcy przekazali kilka ważnych rad młodzieży:

– To, że postanowiliście się włączyć w pracę na rzecz Wielkopolski, to zaszczyt, ale też misja. Liczę na to, że będziemy wspólnie budowali lepszą przyszłość dla naszego regionu – mówiła Małgorzata Waszak-Klepka.

– To będzie dla was fantastyczny okres. Bądźcie zawsze sobą i pamiętajcie, że najważniejsze jest to, jakimi jesteście ludźmi: jak traktujecie słabszych, jak patrzycie na świat, jak będziecie zmieniać otaczającą was rzeczywistość – dodał radny Andrzej Pichet.

– Starajcie się wypracować własne formy ekspresji i wypowiedzi. Nie naśladujcie polityków, zwłaszcza z pierwszych stron gazet, łamiących zasady etyki, przekrzykujących się i wykorzystujących kłamstwo do bieżących zwycięstw – przestrzegał marszałek Marek Woźniak. – To są złe standardy, dlatego dbajcie o uczciwość, zasady i grę fair play w polityce, bo choć na co dzień to trudne, to zamierzamy przecież wrócić w naszym kraju do odpowiednich standardów i etycznych reguł.

***

Pierwsza, trwająca kilka godzin sesja MSWW, miała charakter porządkowy i wyborczy. Dopiero podczas kolejnych spotkań młodzi radni (pełna lista 39 nazwisk dostępna jest na stronie www.umww.pl/mlodziezowy-sejmik) zaprezentują swoje pomysły, wizję rozwoju Wielkopolski, podpowiedzi dla starszych koleżanek i kolegów radnych. Takie obrady to jednak jest już świetna promocja idei samorządności wśród Wielkopolan zwłaszcza, że województwo świętuje w tym roku jubileusz 25-lecia.

 

BIEŻĄCE WYDANIE

Maj 2024