Noblistka upamiętniona

Sesja sejmiku województwa

Sejmik przyjął 24 października uchwałę ustanawiającą rok 2023 Wielkopolskim Rokiem Wisławy Szymborskiej.

„Dzięki swojej twórczości stała się wybitną ambasadorką polskiej kultury za granicą. Jej wiersze zostały przetłumaczone na kilkadziesiąt języków” – czytamy w przyjętym podczas sesji sejmiku stanowisku.

W trakcie obrad Komisji Kultury Filip Kaczmarek z PO wyjaśniał, że chodzi o przypomnienie wielkopolskich korzeni pochodzącej z Kórnika polskiej noblistki z okazji przypadającej w przyszłym roku setnej rocznicy jej urodzin, a przy okazji także o docenienie roli poezji w naszym życiu. W podobnym tonie o przyjęcie uchwały upamiętniającej naszą poetkę, eseistkę i tłumaczkę zaapelował na sesji sejmiku szef klubu radnych PO Henryk Szopiński.

– To stanowisko trafnie oddaje nasze uznanie dla twórczości poetki, trudno przecież dyskutować z przyznaniem jej Nagrody Nobla – stwierdził radny niezrzeszony Jerzy Lechnerowski.

Innego zdania był klub radnych PiS. Przeciwko takiej uchwale wypowiedział się Adam Bogrycewicz, wskazując, że tego typu inicjatywy nie powinny budzić żadnych wątpliwości: – Tymczasem w tym przypadku, mimo niekwestionowanych dokonań artystycznych Wisławy Szymborskiej, takowe budzi m.in. postawa poetki w czasach stalinowskich, jej członkostwo w PZPR i fakt, że nigdy nie odcięła się od tych poglądów.

Filip Kaczmarek zauważył w odpowiedzi, że Wisława Szymborska nie może już zabrać głosu, by obronić się przed zarzutami, dlatego odczytał jej wiersz pt. „Nienawiść”.

– Zadziwiają mnie wątpliwości zgłaszane przez PiS. Dwa fakty nie podlegają dyskusji: Szymborska jest laureatką Nagrody Nobla, najbardziej prestiżowej literackiej nagrody na świecie, a w środowisku nazywana jest pierwszą damą polskiej poezji – mówiła Zofia Szalczyk z PSL.

Ostatecznie stanowisko poparło 26 radnych z rządzącej województwem koalicji PO-PSL-Nowa Lewica, a przeciw zagłosowali lub wstrzymali się od głosu przedstawiciele PiS. RAK

BIEŻĄCE WYDANIE

Czerwiec 2024