Plan na budowę

Wizualizacja nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego nabiera coraz bardziej realnych kształtów.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia województwo formalnie przejęło od miasta Poznania Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, którego jednym z oddziałów jest Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Otworzyło to drogę do przyjęcia na siebie przez regionalny samorząd roli inwestora w projekcie budowy nowej placówki mającej upamiętniać zwycięską insurekcję z lat 1918-1919.

Minister potwierdza

16 stycznia w Warszawie marszałek Marek Woźniak spotkał się z wicepremierem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim. Ministerstwo potwierdziło deklarację finansowania z budżetu państwa 60 proc. kosztów budowy muzeum, szacowanych wstępnie na poziomie 370 mln zł.

Marszałek przekazał ministrowi wniosek dotyczący współprowadzenia muzeum przez resort. Teraz urzędnicy pracują nad zapisami umowy, która potwierdzi te uregulowania i umożliwi przekazanie pieniędzy. Przypomnijmy, że już wcześniej w wieloletniej prognozie finansowej sejmik zarezerwował wojewódzkie środki na tę budowę.

Jaki harmonogram?

Z działalnością przejętego Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, a zwłaszcza z zamierzeniami dotyczącymi nowej powstańczej placówki zapoznali się również radni z sejmikowej Komisji Kultury. Na posiedzeniu, które odbyło się 17 stycznia, tematy te omówił dyrektor WMN Przemysław Terlecki. Poinformował, że obiekt o powierzchni około 3000 metrów kwadratowych będzie budowany w miejscu dawnego lodowiska „Bogdanka”.

Mówił też o założeniach wybranego już wcześniej projektu architektonicznego (przewiduje on cztery niewielkie budynki, a zlokalizowanie głównej ekspozycji w części podziemnej), koncepcjach związanych z aranżacją wystawy stałej i planowanym harmonogramie działań. Ten zakłada przeprowadzenie jeszcze w bieżącym roku przetargu na wykonawcę i rozpoczęcie budowy, a udostępnienie muzeum publiczności – na koniec 2026 roku.

Kto się dołoży?

– Największym wyzwaniem, oprócz sfinansowania inwestycji (a zapewne będą to jeszcze większe koszty niż nam się dzisiaj wydaje), będzie to, jak powstałą muzealną kubaturę wypełnić atrakcyjną dla zwiedzających treścią – przyznał podczas wspominanego posiedzenia komisji marszałek Marek Woźniak.

Kwestię ewentualnego dofinansowania budowy przez samorządy z regionu marszałek poruszył także podczas zjazdu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, który odbył się 19 stycznia w UMWW. – Wydaje mi się, że honorem większości samorządów wielkopolskich, zwłaszcza tych, gdzie toczyły się walki i skąd pochodzili powstańcy, będzie dołożenie własnej cegiełki w tej sprawie. Z takim apelem wystąpię i będę liczył na życzliwość, bo to nasza wspólna sprawa i nasze wspólne przedsięwzięcie – powiedział Marek Woźniak. ABO

BIEŻĄCE WYDANIE

Listopad 2023