Pomagamy jak możemy

Na zdjęciu punkt informacyjny w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

Podczas lutowej sesji sejmiku radni wyrazili oburzenie agresją Rosji na naszych wschodnich sąsiadów. Samorząd województwa włączył się w działania na rzecz uciekających przed wojną migrantów.

Od odczytania słów ukraińskiego hymnu i uczczenia minutą ciszy poległych Ukraińców rozpoczęła się 28 lutego sesja sejmiku województwa.

– Bohaterstwo Ukraińców i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zapisze się w historii ich kraju, Europy i świata – mówił prowadzący obrady Jarosław Maciejewski, wiceprzewodniczący sejmiku.

– To nadzwyczajna sytuacja. Jesteśmy świadkami bezprecedensowego zdarzenia we współczesnej historii z brutalną napaścią Rosji na niepodległą Ukrainę – stwierdził marszałek Marek Woźniak, który przedstawił radnym uregulowania prawne dotyczące zarówno możliwości udzielania przez samorząd pomocy, jak i podjęte już przez województwo działania na rzecz napływających ze wschodu migrantów.

Oburzenie rosyjskim atakiem i solidarność z Ukraińcami wyrazili w swoich wystąpieniach zgodnie przedstawiciele wszystkich sejmikowych klubów. Przypomnijmy, że już przed miesiącem (gdy działania militarne były jedynie potencjalnym zagrożeniem) sejmik jednogłośnie przyjął stanowisko sprzeciwiające się agresywnej polityce Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Już 24 lutego marszałek województwa, prezydent Poznania i starosta poznański powołali zespół koordynujący samorządową pomoc dla Ukraińców uciekających przed wojną w ich kraju.

– Deklarujemy swój potencjał ludzki, materialny oraz – jeśli otrzymamy takie uprawnienia – finansowy – stwierdził wówczas Marek Woźniak. A w liście do Wielkopolan przypomniał historię współpracy naszego regionu z ukraińskimi partnerami (zwłaszcza z obwodem charkowskim) i zapewnił: – Wielkopolska już nie raz udowodniła, że można na nią liczyć. Nie inaczej będzie i tym razem.

Województwo zadeklarowało gotowość udostępnienia miejsc dla ukraińskich  dzieci w swoich ośrodkach. Do dyspozycji w razie potrzeby pozostają też marszałkowskie szpitale.

Nieoczekiwanie nową rolę do odegrania mają w obecnej sytuacji – planowane już wcześniej, a otwarte na początku marca w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu – centra integracji cudzoziemców, koordynowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Do Lwowa pojechały dwie karetki przekazane przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Bezpłatne przejazdy w swoich pociągach, a także specjalny transport znad granicy do Poznania zaoferowały samorządowe Koleje Wielkopolskie. Kwestię wsparcia dla Ukrainy marszałek poruszał także podczas swojej aktywności na forum europejskim.

W związku z kryzysem migracyjnym wywołanym agresją rosyjską na Ukrainę ruszyła fala mniej lub bardziej skoordynowanej pomocy. Zarówno ci, którzy chcą ją nieść, jak i jej adresaci wiele przydatnych informacji na ten temat znajdą w specjalnej zakładce na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pod adresem umww.pl/pomoc. Znaczna część zawartych tam treści jest dostępna również w języku ukraińskim.

Autor: ARTUR BOIŃSKI

BIEŻĄCE WYDANIE

Luty 2024