Przygoda z edukacją

Uczniowie korzystają z nowoczesnego sprzętu

Jak w XXI wieku powinna wyglądać szkoła? Czy w edukacji sprawdzają się technologiczne nowinki? Przypominamy o projektach samorządu województwa, wspierających wielkopolską oświatę.

Choć samorząd województwa nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za efekty nauczania i jakość polskiej edukacji (nie podlegają mu podstawówki i szkoły średnie, wcześniej także gimnazja), to jednak od wielu lat stara się wspomóc nasze szkolnictwo.

– Polska edukacja powinna dziś odpowiadać na wyzwania stojące przed społeczeństwem. To np. rozwój gospodarki 4.0, ucyfrowienie, robotyzacja, rosnący udział sztucznej inteligencji w naszym życiu – podkreśla marszałek Marek Woźniak.

Z jednej strony w marszałkowskich centrach i ośrodkach kształcenia nauczycieli swoje kompetencje podnoszą wielkopolscy pedagodzy, a z drugiej strony dotacje unijne dla JST oraz projekty samorządu województwa pozwoliły wyposażyć w nowoczesny sprzęt wiele szkół w całym regionie. Przykładem jest choćby przedsięwzięcie pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, którego trzecią edycję podsumowano 22 października.

Warty około 100 mln zł projekt „Cyfrowej Szkoły”, realizowany przy wsparciu funduszy unijnych w ramach WRPO 2014+, koordynuje w naszym regionie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. W ramach zajęć pozalekcyjnych wzięło w nim udział dotąd ponad 13 tysięcy uczniów oraz 5 tysięcy nauczycieli z przeszło 700 szkół z terenu całego województwa.

Dzieci i młodzież na zajęciach uczą się przy wykorzystaniu tabletów, laptopów, aparatów fotograficznych, kamer, robotów, stacji meteorologicznych i innych specjalistycznych sprzętów IT (w zależności od wybranego podprojektu). Korzystają przy tym z programów i aplikacji internetowych, służących rozwijaniu kompetencji w tym zakresie.

– Nauka może być przyjemna, sympatyczna, ciekawa, nie bójmy się tego słowa: fajna – zachęca uczniów prof. Waldemar Łazuga, ekspert ds. rozwoju kompetencji kluczowych w projekcie.

 „Cyfrowa Szkoła” okazała się sukcesem, dlatego samorząd województwa we współpracy z ODN w Poznaniu i UAM zainaugurował 13 października podobne rozgrywki. „Wielkopolska Superliga Liceów” to 3 ligi przedmiotowe (j. angielski, historia, matematyka), w których biorą udział 24 licea z całej Wielkopolski (576 uczniów podzielonych na 8-osobowe zespoły i 72 nauczycieli). Turniej potrwa do kwietnia 2022 r.

Kluczową rolę w edukacji najmłodszych odgrywają nauczyciele. 11 najlepszych z nich oraz 11 placówek edukacyjnych nagrodzono 20 października w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie z okazji Dnia Edukacji Narodowej rozstrzygnięto konkursy o tytuł wielkopolskiej szkoły i nauczyciela roku.

Nauczycielkami roku zostały Joanna Gadomska i Agnieszka Jankowiak-Maik, które odebrały nagrody z rąk marszałka Marka Woźniaka i Pauliny Stochniałek z zarządu województwa.

– Zawód nauczyciela to nie jest przyjście do fabryki i wykonanie jakiegoś procesu – mniej lub bardziej skomplikowanego. To praca z drugim człowiekiem, w miejscu, w którym sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi waszego oddania, entuzjazmu i tego, z czym codziennie rano przychodzicie do pracy: uśmiechu do drugiego człowieka, do ucznia – przyznała Paulina Stochniałek.

Kilka dni wcześniej, 7 października, podczas jubileuszu 100-lecia Medycznego Studium Zawodowego im. PCK, także nagrodzono pedagogów. Tym razem wyróżnienia w siedzibie UMWW odebrali dyrektorzy i nauczyciele z placówek oświatowych podległych samorządowi województwa.

BIEŻĄCE WYDANIE

Sierpień 2022