Uczcili wielkich Wielkopolan

Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN prof. Magdalena Biniaś-Szkopek podczas sesji sejmiku.

23 października sejmik postanowił, że w 2024 r. uhonorujemy zasługi arcybiskupa Antoniego Baraniaka i hrabiego Władysława Zamoyskiego.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o ustanowieniu roku 2024 Rokiem arcybiskupa Antoniego Baraniaka odczytał przewodniczący klubu radnych PiS Zbigniew Czerwiński, który przypomniał kilka najważniejszych faktów z biografii duchownego.

„We wrześniu 1953 roku został aresztowany w Warszawie przez funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki jako jeden z najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników Prymasa Wyszyńskiego. W więzieniu przy ulicy Rakowieckiej został poddany różnorodnym i wymyślnym torturom fizycznym i psychicznym. Komuniści chcieli wymusić na nim zeznania, które obciążyłyby Prymasa Wyszyńskiego i umożliwiły wytoczenie mu procesu. Skazanie ks. Prymasa miało być wstępem do całkowitego podporządkowania komunistycznej władzy ostatniej ostoi wolności – Kościoła Katolickiego. Biskup Baraniak mężnie zniósł okrutne tortury i nie dał komunistom pretekstu do obciążenia ks. Prymasa. Wolność odzyskał w październiku 1956 roku. Do końca życia nie powrócił do pełni zdrowia” – czytamy w dokumencie.

Krótki życiorys i zasługi dla Polski hrabiego Władysława Zamoyskiego omówił z kolei radny niezrzeszony Jerzy Lechnerowski, który odczytał treść stanowiska.

„W październiku 2024 roku upłynie sto lat od śmierci Władysława Zamoyskiego – działacza społecznego i organicznika, dzięki któremu tatrzańskie Morskie Oko znajduje się dziś w granicach Polski. Swoje skromne, wręcz ascetyczne życie Władysław Zamoyski poświęcił w całości służbie Ojczyźnie i Narodowi, a zwieńczył je czynem jasno świadczącym o tym, że sprawy Kraju Ojczystego są dla niego najważniejsze. Tym czynem było przekazanie całego swojego majątku, wraz z Biblioteką Kórnicką, Narodowi Polskiemu” – brzmi fragment uzasadnienia.

Projekt pierwszej uchwały zgłosił klub PiS, natomiast drugiej – zarząd województwa, jako pokłosie wcześniejszego wniosku Jerzego Lechnerowskiego. W obu przypadkach sejmik nie miał wątpliwości i jednogłośnie podjął stanowiska, dzięki którym w przyszłym roku Wielkopolanie będą mogli uhonorować dwie wybitne postaci z naszego regionu.

Wcześniej natomiast podczas sesji podsumowano wystawę pt. „Zamoyska – Szymborska. Wielkie Kobiety 2023” (zaprezentowaną przez Fundację Zakłady Kórnickie na patio Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu). Prezes zarządu fundacji dr Dariusz Grzybek oraz dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN prof. Magdalena Biniaś-Szkopek przypomnieli krótko zasługi Jadwigi Zamoyskiej, m.in. w zakresie edukacji kobiet.

– Jadwiga Zamoyska mówiła o Polsce wtedy, gdy naszego kraju nie było na mapie, ale szukała też innych rozwiązań. Podpatrywała na zachodzie dobre praktyki w zakresie edukacji kobiet, ich usamodzielniania i funkcjonowania w społeczeństwie. Tak powstała Szkoła Domowej Pracy Kobiet, z którą zetknęły się tysiące słuchaczek – mówiła Magdalena Biniaś-Szkopek. RAK

BIEŻĄCE WYDANIE

Maj 2024