Nowy Szlak Pracy Organicznej

Mapka z lokalizacją obiektów Szlaku Pracy Organicznej

Wielkopolska zaprasza mieszkańców i turystów na nowy Szlak Pracy Organicznej

W czerwcu w Bazarze Poznańskim zainaugurowano nową inicjatywę kulturalną, zrzeszającą różne jednostki związane z pracą u podstaw – ideą, wokół której budowało się społeczeństwo obywatelskie na terenach zaboru pruskiego.

Nowy Szlak Pracy Organicznej (skupiający 14 podmiotów, koordynowany przez Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, tj. instytucję kultury samorządu województwa) będzie opowiadał historię naszej gospodarności i samorządności. Miejsca związane z życiem i działalnością wielkopolskich organiczników (ich lokalizację widać na mapie, a detale – na zdjęciach) przybliżą mieszkańcom regionu i turystom idee pracy u podstaw jako bezkrwawej drogi do wolności.

Wiedza i gospodarność

– Ujęcie w szlak wszystkich miejsc związanych z postaciami historycznymi, które tworzyły pracę organiczną, będzie interesujące nie tylko dla Wielkopolan, ale także dla naszych gości – mówił 7 czerwca w Bazarze Poznańskim (podczas uroczystej inauguracji przedsięwzięcia) marszałek Marek Woźniak.

Promując ten szlak, samorząd województwa chce budować przyszłość opartą na wiedzy, społeczeństwie obywatelskim, demokracji i poszanowaniu wolności.

– Praca organiczna, u podstaw, to wspaniała historia wspólnego działania wielu środowisk, z wiodącą rolą ziemian wielkopolskich, którzy potrafili stworzyć przełomowe propozycje dla ówczesnego społeczeństwa i funkcjonowania gospodarki. Odpowiadały one nie tylko na wyzwania ich czasów, ale równocześnie budowały potencjał naukowy czy gospodarczy oraz więź między różnymi warstwami społecznymi – podkreślał  Marek Woźniak. – To poczucie odpowiedzialności w momencie próby, czyli wybuchu Powstania Wielkopolskiego, dało rezultat jednoczącej siły i efektywności działania.

– Na co dzień praca, a w chwili próby zwycięstwo! – potwierdził słowa marszałka Przemysław Terlecki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Siła w różnorodności

– Siła i skala oddziaływania Szlaku Pracy Organicznej będzie wynikała ze wspólnoty i współdziałania 14 podmiotów tworzących ten projekt. Tych z dużego miasta i z małej wsi, tych z tradycjami i tych bez tradycji. Każdy z nich ma swój pomysł na opowieść o historii i przyszłości pracy organicznej. W tej różnorodności tkwi siła. Dzięki temu nowy szlak ma szansę stać się ciekawą propozycją dla nas wszystkich – wyjaśniał Marek Roman, dyrektor Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze.

Sygnatariuszami listu intencyjnego, powołującego do życia nowoczesne przedsięwzięcie kulturalne, są: Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie – oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu; Fundacja „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra; Poznańskie Centrum Dziedzictwa; Wielkopolskie Muzeum Niepodległości; Ośrodek wiedzy o regionie we Lwówku; miasto i gmina Kórnik; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk; Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; Muzeum Pałac w Rogalinie – oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu; gmina Kościan; Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze; Fundacja im. Julii Woykowskiej; Muzeum w Gostyniu.

Jest 14, a będzie…

Obecnie (projekt będzie rozwijany) szlak obejmuje 14 lokalizacji: 6 w Poznaniu oraz 8 poza nim. W stolicy Wielkopolski są to: siedziba PTPN, Biblioteka Raczyńskich, Bazar Poznański, Teatr Polski, miejsce po dawnym mieszkaniu Woykowskich, Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Szlak poza Poznaniem tworzą z kolei pałace w: Rogalinie, Śmiełowie, Turwi, Pakosławiu i Winnej Górze; zamek w Kórniku oraz muzea w Szreniawie i Gostyniu.

Praca organiczna, u podstaw, to wspaniała historia wspólnego działania wielu środowisk, z wiodącą rolą ziemian wielkopolskich

Jak zapowiada dyrektor Marek Roman, jeszcze w tym roku planowana jest m.in. rozbudowa trasy szlaku o kolejne miejscowości i punkty, połączona z realizacją tablic informacyjnych. Powstanie strona internetowa projektu i system identyfikacji wizualnej szlaku. Samorząd województwa w ścisłej współpracy z partnerami zamierza także utworzyć specjalny (dedykowany temu przedsięwzięciu) program kulturalny i edukacyjny, a nawet oddzielny program grantowy, pozwalający na sfinansowanie nietypowych przedsięwzięć.

Plany zakładają ponadto wyznaczenie (nie budowę) tras rowerowych, pieszych czy tematycznych między obiektami szlaku, co docelowo pozwoliłoby pozycjonować się także jako szlak turystyczny, którym można będzie zwiedzać Wielkopolskę. To o tyle istotne, że ułatwi promocję nowego przedsięwzięcia, bo nawet jeśli przed laty w szkole słyszeliśmy o idei pracy u podstaw, to niekiedy mamy kłopot, by wskazać związane z nią miejsca, postaci czy ciekawe historie.

– Będziemy się starali wygospodarować fundusze europejskie na ten cel – zadeklarował marszałek, podsumowując, że idea pracy organicznej, którą samorząd województwa stara się przypomnieć i promować, jest wpisana w naszą wielkopolską, regionalną tożsamość.

Co zobaczymy?

Koncepcja szlaku (mapę znajdziemy też na www.palacdabrowski.pl) polega na tym, by przypominać i pokazywać miejsca i postaci związane z pracą organiczną. Wśród nich np. Hipolita Cegielskiego (jego maszyny można obejrzeć np. w muzeum w Szreniawie) czy Dezyderego Chłapowskiego, jednego z organiczników-prekursorów, którego dawny majątek w Turwi także znalazł się wśród 14 obiektów kulturalnego projektu.

– Każdy z partnerów szlaku ma pomysł na promocję pracy organicznej. To będą działania wydawnicze, artystyczne, badania naukowe, przedsięwzięcia edukacyjne, wystawiennicze lub artystyczne – zapowiada Marek Roman.

Autor: PIOTR RATAJCZAK

BIEŻĄCE WYDANIE

Czerwiec 2024