Sesja w pierwszej odsłonie

Nowo wybrana przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VII kadencji Tatiana Sokołowska.

6 maja wielkopolski sejmik zainaugurował VII kadencję. Ślubowanie złożyło 39 radnych województwa, a przewodniczącą izby została Tatiana Sokołowska.  

Inauguracyjne posiedzenie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VII kadencji zwołano 6 maja, zgodnie z postanowieniem komisarza wyborczego w Poznaniu. W sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego pojawiło się z tej okazji dwukrotnie więcej gości niż zazwyczaj, m.in. wielkopolscy posłowie i senatorowie, europarlamentarzyści, przedstawiciele młodzieżowego sejmiku, dyrektorzy podległych samorządowi województwa placówek, dziennikarze.

Przywitał ich, otwierając obrady tradycyjnym stuknięciem laski, najstarszy spośród radnych Henryk Szymański z PO, przewodniczący senior. Następnie wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu Józef Szymanowski wręczył 38 elektom zaświadczenia o wyborze na stanowisko radnego województwa wielkopolskiego, a 39. członek sejmiku – Andrzej Pichet (zastępujący Alicję Łuczak, rezygnującą z tego mandatu na rzecz poselskiego) – odebrał dla odmiany specjalne postanowienie.

Bóg 27 razy

Kolejnym akcentem było ślubowanie (odmowa jego złożenia oznaczałaby zrzeczenie się mandatu).

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” – odczytał rotę ślubowania Henryk Szymański, a następnie każdy z 39 radnych dodał: „Ślubuję”. 27 osób dopowiedziało zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Po krótkiej instrukcji dotyczącej obsługi specjalnego panelu do głosowania radni przyjęli porządek obrad, wyznaczyli sekretarzy (najmłodszych radnych Wojciecha Firleja i Małgorzatę Nowak) oraz wyłonili ze swojego grona komisję skrutacyjną.

Pierwszą decyzją, jaką – w procedurze tajnego głosowania – musi podjąć nowo ukonstytuowany sejmik, jest wybór przewodniczącego tego gremium. Jedynym zgłoszonym kandydatem okazała się, wysunięta przez klub PO, Tatiana Sokołowska.

Przybliżając jej sylwetkę, marszałek Marek Woźniak przypomniał, że rozpoczynająca się kadencja jest już czwartą, w której Tatiana Sokołowska sprawuje mandat radnej województwa. Wspomniał pełnione przez nią w przeszłości funkcje, m.in. przewodniczącej sejmikowych komisji ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a ostatnio zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, a także przewodniczącej Społecznej Rady Programowej „Monitora Wielkopolskiego” oraz delegatki do Związku Województw RP i do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu. 

– Ma doświadczenie, zna procedury, posiada wiedzę na temat zasad naszej sejmikowej pracy – zachwalał kandydatkę Marek Woźniak.

Gdzie ma samorząd?

Wyniki głosowania przedstawiła przewodnicząca komisji skrutacyjnej Marzena Wodzińska: 26 za, 1 przeciw, 12 wstrzymujących się.

To oznacza, że nową przewodniczącą musieli poprzeć nie tylko przyszli koalicjanci z PO, Trzeciej Drogi i Lewicy, ale też pojedynczy radni z opozycyjnego PiS… Z drugiej strony, warto przypomnieć, że gdy u progu poprzedniej kadencji, w podobnej konstelacji politycznej, jedynym kandydatem na przewodniczącego sejmiku był Wiesław Szczepański z SLD, uzyskał wówczas 38 głosów za, przy 1 przeciw.

26 za, 1 przeciw, 12 wstrzymujących się. To oznacza, że nową przewodniczącą musieli poprzeć nie tylko przyszli koalicjanci z PO, Trzeciej Drogi i Lewicy, ale też pojedynczy radni z opozycyjnego PiS…

– Samorząd jest w głębi mojego serca, nie wyobrażam sobie bez niego życia – powiedziała po odebraniu gratulacji i zajęciu fotela przewodniczącego sejmiku Tatiana Sokołowska. – Będę starała się – mam nadzieję, że z sukcesem – kontynuować dobrą, koncyliacyjną linię naszych poprzednich przewodniczących.

Czas na precyzję

Kolejnych stanowisk (wiceprzewodniczących sejmiku, a zwłaszcza członków nowego zarządu województwa) radni nie obsadzili. Marszałek Marek Woźniak zgłosił bowiem wniosek (przyjęty przez sejmikową większość) o przerwę w obradach do piątku 10 maja.

– Chcielibyśmy rozpocząć prace w sejmiku w sposób bardzo sprawny, zgodny, w ramach koalicji, która, mam nadzieję, wkrótce się ukonstytuuje – tłumaczył marszałek. – Wskazana jest duża rozwaga i precyzja, jeśli chodzi o dobór osób pełniących funkcje w zarządzie. Na ten moment nie mamy jeszcze pełnej propozycji personalnej.

Jak tłumaczył dziennikarzom Marek Woźniak (rekomendowany wcześniej przez PO do objęcia po raz szósty funkcji marszałka), kolejne dni powinny (także po uzgodnieniach na szczeblu krajowym) przynieść odpowiedź na pytanie o podział pięciu miejsc w zarządzie województwa pomiędzy ugrupowaniami tworzącymi „koalicję 15 października”.

– To niepokojące, że tyle czasu po wyborach nie zdołaliście się porozumieć – komentował przed ogłoszeniem przerwy w obradach Adam Bogrycewicz z PiS.

– Proszę się nie obawiać. Obecny zarząd województwa, do czasu wyboru nowego, jest umocowany do podejmowania wszystkich decyzji – odpowiedział Marek Woźniak.

Podczas sesji, składając gratulacje nowym radnym, chęć współpracy z wielkopolskim sejmikiem zadeklarowali m.in. wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, wicemarszałek senatu Rafał Grupiński, poseł Andrzej Grzyb i europoseł Ryszard Czarnecki. ABO, RAK

BIEŻĄCE WYDANIE

Czerwiec 2024