Szpital dla małych pacjentów, ich rodziców i lekarzy

Wnętrze nowego szpitala pediatrycznego w Poznaniu

Jak, na kilka miesięcy przed planowanym otwarciem, prezentuje się zbudowane przez samorząd województwa Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka?

Ci, którzy kiedykolwiek musieli szukać pomocy dla swoich pociech w dotychczasowych lokalizacjach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (a więc wojewódzkiego szpitala pediatrycznego), po wejściu do nowego gmachu lecznicy przy ulicy Wrzoska mogą nie dowierzać. To, pod względem warunków lokalowych, będzie przeskok w inną epokę. Już za kilka miesięcy przeprowadzi się tam kilka placówek z różnych punktów Poznania. Mowa o przyjmującym 19.000 pacjentów rocznie Szpitalu św. Józefa przy ul. Krysiewicza i ul. Nowowiejskiego, zlokalizowanych przy ul. Spornej poradniach specjalistycznych oraz o oddziale rehabilitacji z Kiekrza.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego do budowy nowego szpitala pediatrycznego przymierzał się właściwie od początku swojego powstania. Rozważano różne lokalizacje i sposoby sfinansowania tej potężnej inwestycji. Ostatecznie – po uregulowaniu kwestii własności nieruchomości – wybór padł na teren pomiędzy dwiema istniejącymi lecznicami: wojewódzką (przy ul. Juraszów, wśród poznaniaków bardziej znaną jako „Lutycka”) oraz MSWiA (przy ul. Dojazd).

Koszt budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (jak oficjalnie nazywa się nowy szpital) oszacowano na prawie 430 mln zł. Finansowanie pochodzi z kilku źródeł, z czego największa część z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 237 mln zł, a ze środków krajowych w ramach kontraktu terytorialnego – ponad 101 mln zł. Pozostałą kwotę wykłada samorząd województwa: prawie 52 mln zł bezpośrednio ze swojego budżetu, a niespełna 37 mln zł z pożyczki zaciągniętej w BGK, ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JESSICA wdrażanej w „starym” WRPO.

W minionych tygodniach ze szpitalem zapoznawał się jego przyszły personel, trwały też odbiory i ćwiczenia różnych służb. Na ostateczne rozstrzygnięcia czekają przetargi na wyposażenie placówki. Trwa instalacja systemu aptecznego i integracja systemu automatyki budynku.

Generalnie jednak obiekt jest już gotowy, co widać na naszych zdjęciach. WCZD to prawie 36 tys. m kw. zabudowy na siedmiu kondygnacjach. Pomieści 9 oddziałów, specjalistyczne przychodnie, pierwszy w Wielkopolsce pediatryczny szpitalny oddział ratunkowy. Na pacjentów czekają 354 jednoosobowe sale – każda z łazienką i miejscem dla rodzica. Gotowe są również nowoczesne sale bloku operacyjnego.

W ramach inwestycji przebudowano też układ komunikacyjny prowadzącej do szpitala ulicy Wrzoska, wybudowano 425 miejsc postojowych dla samochodów, zewnętrzne miejsca rekreacji dla pacjentów. W zadaszonym patio będzie można organizować wydarzenia umilające pobyt w placówce małym pacjentom. Pomyślano też o pomieszczeniach dla przyszpitalnej szkoły, wielowyznaniowej kaplicy, kilku pokojach hotelowych. Wyposażone są szpitalna kuchnia i przylegająca do niej kantyna.

Wszystkie najważniejsze miejsca w WCZD zostały połączone unikatowym systemem poczty pneumatycznej, który umożliwi szybką przesyłkę dokumentacji czy np. próbek do badań – jego sercem jest centrala – umieszczona w podziemiu i przypominająca wyglądem ośmiornicę. Zresztą to morskie zwierzę odnajdziemy też wśród przedstawicieli fauny i flory znajdujących się na rysunkach ozdabiających szpitalne ściany. Także główne wejście do WCZD nasuwa na myśl morskie głębiny – pod sufitem „pływa” nurek otoczony różnymi rybami. ABO

BIEŻĄCE WYDANIE

Maj 2024