Ważne tematy

Zielony, cyfrowy i bliższy ludziom

Zbliża się kolejne unijne rozdanie i program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. To nowa nazwa programu regionalnego (czyli puli dystrybuowanej przez samorząd województwa), zastępująca obecny WRPO.

Patron kółek rolniczych

Maksymilian Jackowski  urodził się 11 października 1815 r. w Słupi, w powiecie śremskim, w rodzinie drobnego dzierżawcy folwarku Józefa i Józefy z Brzezińskich. Przez trzy lata uczył się w słynnym Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, ale szkoły nie ukończył. 

Niskie bezrobocie: kłopot i szansa

W Polsce i w regionie brakuje tysięcy rąk do pracy. I choć firmy płacą specjalistom coraz więcej albo dodają darmowe benefity, to i tak mają ogromne problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanych kadr.

Co wynika z tej agresji?

Marcowa, przeprowadzona w trybie zdalnym, sesja była ponownie okazją do wyrażenia przez sejmik solidarności z broniącą się przed rosyjską agresją Ukrainą i podjęcia kwestii wsparcia dla uchodźców.

Jak to w kamienicy

W powszechnym rozumieniu kamienica to masywny budynek postawiony z cegły i kamienia (właśnie!), gwarantujący odpowiedni standard bytowania, a nawet nobilitujący mieszkańców przede wszystkim w mieście.

Pomagamy jak możemy

Podczas lutowej sesji sejmiku radni wyrazili oburzenie agresją Rosji na naszych wschodnich sąsiadów. Samorząd województwa włączył się w działania na rzecz uciekających przed wojną migrantów.

Obieżyświat z Rogalina

Jednym z mitów dotyczących Wielkopolski jest przekonanie o sumienności i rządności jej mieszkańców, ich przywiązaniu do prawa aż do… braku polotu i elastyczności. Nie zawsze tak było.

Samorząd inwestuje w kulturę

Nowe nagłośnienie i klimatyzacja w sali kinowo-teatralnej w Złotowie, studio do nagrań audycji radiowych w bibliotece w Mieścisku czy gruntowny remont centrum kultury w Dobrzycy – to zadania wsparte z programu „Kulisy kultury”.

Ponad 2 miliardy na wydatki

Dochody i wydatki, przychody oraz rozchody, dotacje i obligacje czy też rezerwy lub zadania zlecone – to zaledwie część haseł zawartych w projekcie budżetu województwa na 2022 rok.

Gdy człowiek wymaga „naprawy”

Pobyt w szpitalu nie należy do przyjemności, ale chyba każdy – prędzej czy później  – przejdzie przez białe sale, bo człowiek nie jest niezniszczalny i od czasu do czasu wymaga „naprawy”. Było tak zawsze, niezależnie od epoki i miejsca.

Wsparcie Ukrainy

31 stycznia podczas zdalnych obrad radni jednomyślnie poparli „Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy”.

Przez wieki z poznańskimi Żydami

Tragiczne doświadczenia z II wojny światowej i okresu tuż powojennego też pozostawiły trwały, ponury ślad na dziejach Żydów europejskich i polskich. Przez wieki nieposiadający własnego państwa, musieli znaleźć miejsce dla siebie.

BIEŻĄCE WYDANIE

Maj 2024